Yerli servo hidrolik deprem similatörü

Bosch Rexroth toplumda deprem bilincini artırmaya yönelik projelere desteğini devam ettiriyor. 2012 yılında Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik iş birliği ile faaliyete geçirilen 6 serbestlik dereceli ve 3 eksenli ilk yerli servo hidrolik deprem simülatörü (Sarsma Platformu), İTÜ İnşaat Fakültesi Su Yapıları Laboratuvarında faaliyet göstermeye başladı.
832a7d43-198c-4483-8a8f-5bf3e44e873b
 
Deprem ülkesi olan Türkiye’de, bina ve alt yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlanıp inşa edilmesi, hasarların en aza indirilmesi acısından büyük önem taşıyor. Deprem sonrasında alt yapı ve ulaşım ağlarının ayakta kalabilmesi ve işlevlerini sürdürebilmeleri için bu yapıların tasarımında dikkat edilecek kriterlerin de belirlenmesi gerekiyor. Geliştirilen deprem simülatörüyle inşaat teknikleri ve malzemelerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırmalar, yeni inşaat tasarımlarının doğrulanması ve eski yapıların iyileştirilmesi çalışmalarında kullanılacak.
YERLİ SERVO HİDROLİK DEPREM SİMÜLATÖRÜ
Rota Teknik ve İTÜ’nün ortaklaşa çalışmalar yürütüp Nisan 2012’de faaliyete geçirdiği simulatör, Türkiye’de bu özellik ve boyuttaki 6 serbestlik dereceli, 3 eksenli hareket kabiliyetine sahip ve servo hidrolik tahrikli ilk yerli uygulama bir sarsma platformu oldu. Bilimsel araştırma projelerinde kullanılması planlanan simülatörle büyük boyutlu yapısal birimlerin ölçekli maketleri teste tabi tutulacak. Platformun numune taşıma kapasitesi 3 ton olup, aynı zamanda geçmişte vuku bulan tüm deprem kayıtlarının yüklenip simüle edilebildiği bir elektronik kumanda ve kontrol sistemine sahip. Dolayısıyla bu simülatöre gerçekleşmiş bir depremin verilerini girerek sonuçlarını görebilmek mümkün olacak. Ya da belli bir bölgede gerçekleşmesi ihtimali bulunan bir depremin verileri girilerek, o depremin sonuçlarının ne olabileceği karşılaştırmalı olarak gözlenebilecek.
REXROTH MARKA HİDROLİK TAHRİK VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI
Deprem sonrasında alt yapı ve ulaşım ağlarının ayakta kalabilmesi için yol, köprü, baraj, bina, su altı tüneli, su tankları, liman, iskele gibi su yapılarının değişik şiddetlerdeki sarsıntılara karşı statik, dinamik, mekanik dayanımlarının test edilmesi hayati önem taşıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek için Rota Teknik ve İTÜ’nün ortak çalışması sonucunda hayata geçirilen ilk yerli servo hidrolik deprem simülatörü de ağırlıklı olarak Bosch Rexroth ürünleri kullanılarak geliştirildi. Mekanik, hidrolik, elektrik, elektronik tüm tasarım ve imalatı Rota Teknik tarafından gerçekleştirilen paltform dört adet düşey, dört adet yatay toplam sekiz adet servo hidrolik silindirin koordineli hareketleri ile X,Y,Z eksenlerinde dönme ve öteleme hareketi yapıyor. Bu hareketlerin kombinasyonu ile deprem kayıtları birebir simule ediliyor. Başlangıçta, deprem simülasyonu öncesinde yazılım ara yüzünden önceki depremlere ait kayıtlar giriliyor. Servo kontrolör kapalı cevrim kontrol yaparak, servo silindirlere kumanda etmek suretiyle deprem kayıtlarını simule edecek şekilde tablanın X,Y,Z eksenlerinde koordineli öteleme ve dönme hareketleri yapmasını sağlayarak amaca ulaşıyor. Bu sarsma tablasında yüksek performans, kalite ve güvenirlilik sağlayan en önemli unsurlardan biri olan Rexroth marka hidrolik tahrik ve kontrol teknolojileri kullanıldı.

Leave a Reply