SOLIDWORKS PDM Nedir? Mühendislik Uygulamaları ve Veri Yönetimi

Veri yönetimi, 3 boyutlu tasarımların yaygınlaşmasından sonra, tasarımcıların sıkça sorun yaşadığı ve işletmeye maliyet kayıplarına neden olan bir konudur. AR-GE ofislerinde tasarımcıların sayısal olarak artışı ortak bir çalışma alanını zorunlu kılmaktadır. Bu durum işletmelere sunuculara yatırım yapmaya zorlamıştır. Maalesef bu yatırımlar çizimlerde yaşanılan sorunlara çözüm olamamış ve birçok yeni problemi de beraberinde getirmiştir.

Yetersiz altyapı yatırımlarından dolayı, sunucu üzerinde çalışırken;

 #  Çizimlerin açılmasında yavaşlık,

 #  Tasarımların bozularak,

 #  Açılmama problemi,

 #  SOLIDWORKS ’ün kapanmasına kadar giden birçok problem oluşturmuştur.

Revizyon & Küçük Değişiklikler

Tasarımlarınızda gerçekleştirdiğiniz küçük değişiklikleri her zaman revizyon olarak görmeyiz. Revizyon numarası olmasa da bu gerçekleştirilen değişiklikleri 3 boyutlu model üzerinde belirtmemiz gerekir. Sonuç olarak çoğu zaman, revizyon seviyesinde bir artış olmasını zorunlu kılmayan küçük bir değişiklik yapılması gerekir. Mevcut çalışma alanlarınızda “Farklı Kaydet” metodu ile tutulan bu değişiklikler, çizim data boyutunda ciddi bir artışa neden olmakla birlikte, karmaşıklığa yol açarak, yanlış kayıtlardan malzemeler üretilmesine neden olmaktadır.

SOLIDWORKS PDM Nedir?

SOLIDWORKS PDM, ürün veri yönetim sistemidir ve 3 boyutlu modellerimizde gereken revizyon veya küçük bir değişiklik sürecini kolaylaştırır. Yukarıda gösterildiği gibi bir iş akışı, mühendislik çalışmalarının yönetildiği bir yoldur. PDM’ de oluşturduğumuz dokümanlar veya 3 boyutlu çizimler yukardaki iş akışına benzer bir sürece dahil olmaktadır. Bu süreç içerisinde “Tasarlanıyor” durumu başlangıç pozisyonudur. “Tasarım Kontrol Ediliyor” veya “Revizyon Kontrol Ediliyor”, ise ARGE yetkililerin gerçekleşen çalışmaları kontrol edip, çizimleri “Onaylandı” pozisyonuna çektiği durumlardır. Bu örnekte “Onaylandı” durumuna gelen çizimler yeni bir revizyon numarası almaktadır.

CAD Standartları ve Otomatik Görevler

SOLIDWORKS PDM, AR-GE departmanları için gerekli CAD standartlarını koruyarak, tekrarlayan işleri otomatikleştirir:

AR-GE çalışanları tarafından oluşturulan standart teknik resim şablonları, revizyon şemaları, kaynak profilleri, malzeme listesi gibi verileri PDM koruyarak, süreçleri otomatikleştirir. SOLIDWORKS PDM İş akışında bulunan geçişlere görev ekleyerek: PDF, DWG, DXF gibi dosya dönüştürme işlerini otomatikleştirir.

Revizyon Şeması

Ürün tasarımlarımızda bir revizyon şeması oluşturmuyoruz.

Mühendislik uygulamalarınızı kontrollü bir şekilde arşivlemeniz için revizyon şeması vazgeçilmezdir. Şimdiye kadar hiç revizyon şeması uygulamadıysanız bile PDM ile sistematik olarak tasarımlarınıza revizyon uygulayabilirsiniz. Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (ISO) standardını karşılayan iyi bir temel revizyon şemasını SOLIDWORKS PDM ile basitçe oluşturabilirsiniz.

SOLIDWORKS’e revizyon tablosu PDM sistemi olmadan değer artışı manuel olarak gerçekleştirilir. Ancak SOLIDWORKS PDM 2019 ile etkin revizyon tablosu satır artışını kontrolü bir şekilde gerçekleştirerek, gerekli yorumları da kayıt altına alır.

Veri Yönetiminin Faydaları

Tasarım uygulamaları ve 3 boyutlu çizimler için veri yönetimine ilk adımı attık. SOLIDWORKS veya diğer CAD yazılımlarında tasarladığınız ürünlerin revizyon, referans, tarihçe gibi değerli bilgileri PDM ile kayıt altına alarak, uluslararası standartlar da çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. PDM’ in bildirim sistemi ile işletme departmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak, tasarımcıların gerçekleştirdiği çalışmaları güncel bir şekilde paylaşır.

Son olarak  SOLIDWORKS PDM nedir? Mühendislik Uygulamaları ve Veri yönetimi hakkındaki hazırladığımız makalenin faydalı olmasını ümit ediyor ve diğer makalelerimize de göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Leave a Reply