SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 4.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 4.Bölüm

Solidworks Toolbox ve Delik sihirbazı serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 5. Adım: Akıllı Bağlantı Elemanlarını Yapılandır kısmını inceleyeceğiz. Akıllı Bağlantı Elemanları montajda standart olarak kabul edilen boyutlardaki deliklere, vida ve cıvata gibi bağlantı elemanlarını otomatik atar. Delikler montaj veya parça unsuru olabilir. SOLIDWORKS Toolbox; ANSI inç, metrik veya diğer standart donanımları da içeren geniş bir bağlantı elemanı kütüphanesine sahiptir.

SOLIDWORKS Toolbox ayarlarına erişim için: Başlangıç, Tüm Programlar, SOLIDWORKS 201x, SOLIDWORKS Araçları, Toolbox Ayarları 201x ya da SOLIDWORKS içinden Araçlar, Seçenekler, Sistem Seçenekleri, Delik Sihirbazı/Toolbox, Ayarla..

5. Akıllı Bağlantı Elemanlarını Yapılandır

Akıllı Bağlantı Elemanları sayfası Delik Sihirbazı veya standart olarak oluşturulan delikler tarafından kullanılan bağlantı elemanları için varsayılan veya tercih edilen ayarları yapılandırmanızı sağlar.

SOLIDWORKS Araç Kutusu için Akıllı Bağlantı Elemanları Yapılandır

Washer Size (Rondela(Pul) Boyutları)

Bağlantı Elemanlarının boyutlarına bağlı olarak rondela tiplerini sınırlandırmak için 3 seçim vardır. İlk opsiyon ‘Exact Match (Tam Eşleşme)’. Bu opsiyon tüm erişilebilir rondela tiplerini bağlantı elemanının boyutuna uygun olarak sınırlar. ‘Greater than tolerance (Toleranstan daha büyük)’ opsiyonu ise belli bir tolerans dahilindeki bağlantı elemanının boyutunu karşılayan delikler için kullanılabilir türleri sınırlar. ‘Unrestricted (Sınırlandırılmamış)’ seçildiğinde ise tüm rondela tiplerini erişilebilir kılar.

Automatic fastener change (Otomatik bağlantı elemanı değişimi)

SOLIDWORKS Toolbox yeni bağlantı elemanı için varsayılanları içeriyor. Uzunluğa bağlı olarak konfigüre etmek için bir çift yol vardır. ‘Automatic fastener change (Otomatik bağlantı elemanı değişimi)’ bölümü altında ilk opsiyon ‘Change fastener length to ensure minimum thread engagement (minimum diş çekme için bağlantı elemanı uzunluğunu değiştirme)’. Bu opsiyon diş çekme gereksinimlerini karşılamanız için bağlantı elemanının uzunluğunu ayarlamanızı sağlar. Yani donanımsal yapı değiştiğinde bağlantı elemanının uzunluğunu değiştirebilirsiniz ya da tam tersi.

Eğer ‘Change fastener length to ensure minimum thread engagement’ seçeneğini aktif hale getirirseniz Vida dışındaki dişleri girebilirsiniz (Threads beyond a nut (Bir somun ötesinde dişler)). Bağlantı elemanı uzunluğu, belirtilen sayıda dişin somunun ötesine uzanacağı şekilde ayarlanacaktır.

Sonraki opsiyon ise ‘x diameter into a tapped hole (dişli delik çapı)’ bağlantı elemanının minimum boyunu delik için ayarlar. Bu rakam çapların çarpımına dayalıdır. Örnek olarak çap 4mm, yani 1.5 x 4 = 6. Bu demek oluyor ki bağlantı elemanı en az 6 mm ile saplanır.

Eğer ‘Change stack components when fastener size is changed (Bağlantı elemanları boyutu değiştiğinde bileşenleri de değiştir)’ aktif ederseniz bağlantı elemanının boyutları değiştiğinde vida ve rondela boyutları da otomatik değişir.

Fastener to use with Non-Hole Wizard holes (Delik Sihirbazı ile oluşturulmayan deliklerle bağlantı elemanlarının kullanımı)

SOLIDWORKS Toolbox standart olmayan delikler için varsayılan Akıllı Bağlantı elemanlarını seçmenizi sağlar. Yani standart olmayan bir deliğe Akıllı Bağlantı Elemanını eklemek istediğinizde burada hangisini kullanılacağını belirlemenize yardım eder. Varsayılan bir bağlantı elemanını değiştirmek için ‘Browse (…)’ butonuna tıklamak ve seçim yapmanız yeterli olacaktır.

 


 

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 1.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 2.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 3.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 4.Bölüm

 

Alıntıdır.

 

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 3.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 3.Bölüm

Solidworks Toolbox ve Delik sihirbazı serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kullanıcı ayarlarının ve izinlerinin ayarlamasındaki opsiyonları anlatacağız.

Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı ayarları Toolbox konfigüratönün 3. sekmesinden kontrol edilebilir.

Hadi varolan değişik ayarların üzerinden geçelim.

Dosyalar:

İlk opsiyon; aynı eleman farklı donanım boyutlarına sahip olduğunda Toolbox’ın nasıl tepki vermesi gerektiğine dairdir.

 1. Create Configurations (Konfigürasyon Oluştur) – Bu varsayılan bir ayardır. Örneğin bir ¼-20 x 1 “Socket Head Cap vida eklediğimizde bu konfigürasyon veri tabanında ana parçaya eklenmiştir. ¼-20 x 1,5” Socket Head Cap vida eklediğinizde ekstra bir konfigürasyon yeniden eklenecektir. Bu opsiyon daha az parça dosyası oluşturur, ancak montaj boyutunu da arttırabilen birkaç konfigürasyona sahip dosyalar büyüyebilir. Oluşturulabilecek toplam bağlantı elemanlarının sayılarının nasıl azaltılabileceğini okumak için önceki bölümü okuyunuz.
 2. Create Parts (Parça Oluştur) – Bu opsiyonun kullanımında ise belirli bir elemanın yeni bir boyutunu kullandığınızda Toolbox ayrı bir parça dosyası oluşturur.
 3. Create Part on Ctrl-Drag (Ctrl-Sürükle ile Parça Oluştur) – Standart sürükleme Konfigürasyon Oluştur olarak davranır. Ancak Ctrl-Sürükle Parça Oluştur olarak davranır.

Create Parts in this folder (Parçaları bu klasörde oluştur)Parça Oluştur veya Ctrl-Sürükle İle Parça Oluştur seçtiğinizde parçanın nerede oluşturulacağını tanımlar.

 

Peki hangisi daha iyi, Konfigürasyonlar mı Parçalar mı?

Ben konfigürasyonları tercih ederim. Evet, fazla konfigürasyon olduğunda parça dosyalarının boyutu büyüyebilir; ancak uzun vadede böyle çalışmak daha kolaydır.

Ancak montajdaki bir elemanın başka boyuttaki ile değiştirilmesi? -Eğer konfigürasyon kullanıyorsanız sadece konfigürasyonu değiştirirsiniz. Eğer parça kullanırsanız tüm elemanı değiştirmeniz gerekir. Bu, ilişki problemlerine yol açabilir.

 

Salt okunur belgelere yazma:
 1. Always change read-only status of document before writing (Yazmadan önce belgenin salt okunur durumunu daima değiştirin) :

Dokümanda değişiklik yapmak için, -örneğin yeni bileşen için yeni konfigürasyon oluşturmak gibi- kaydetmeden önce Toolbox’ ın geçici olarak dosyanın Salt Okunur atfını değiştirmesini tanımlar. Değişiklik yapıldıktan sonra ise Toolbox dokümanın atfını tekrar Salt Okunur olarak atar.

Bu opsiyon birçok kullanıcının aynı dokümanda değişiklik yapmasına izin verir çünkü dokümana yazım erişimi direkt değişiklik yapılırken verilir. Güvenlik ayarlarından ya da kullanıcı haklarından dolayı Salt Okunur durumda olan dokümanlar bu değişiklikten etkilenmezler.

 1. Error when writing to a read-only document (Salt okunur bir belgeye yazarken hata) :

Toolbox Salt Okunur dokümanı değiştiremeyeceğini ifade eder; bir hata mesajı gözükür – Bu opsiyonu Toolbox eleman dosyalarını PDM’den yönettiğinizde kullanın.

 

Parça Numaraları:

Toolbox konfigürasyonlarındaki parçaların geometrileri eşit ise aynı parça numarası atayabilirsiniz. Örneğin, bir özel özelliğin değerini değiştirmek istiyorsunuz ancak geometri aynı olduğu için parça numarasını korumasını istiyorsunuz.

Allow duplicate part numbers for geometrically equal components (Geometrileri eşit bileşenler için parça numaralarının yinelenmesine izin ver) – Birden fazla Toolbox parçasına aynı ismi vermenize izin verir.

 

Tanımlama (Sadece AS, DIN, GB, ISO, IS ve KS için)

Eleman isminin geçerli standart tarafından belirlenmesine tanımlama denir. Tanımlamalar, ‘Customize Hardware(Donanımı özelleştir)’ sayfasında eleman yapılandırma listesinin Tanımlama bölümünün altında listelenir.

Bileşen için tanımlamayı SOLIDWORKS özelliklerinde kullanmak için bir veya birden fazla seçenek seçiniz:

 • Show as Component Name in FeatureManager (FeatureManager’da Bileşen Adı Olarak Göster)
 • Show as Part Number in Bill of Materials (Malzeme Listesinde Parça Numarası Olarak Göster)
 • Show as Description in Bill of Materials (Malzeme Listesinde Tanım Olarak Göster)

 

İzinler

İzinler Toolbox konfigüratörünün 4. Sekmesi ile kontrol edilir

SolidWorks

 

Parola

Kullanıcılar sınırlı işlevleri Toolbox parolası olmadan görebilir ancak üzerinde değişiklik yapamaz.

– Aklınızda olsun; Parola unutulduğunda onu geri getirmenin hiçbir yolu yoktur-

 

Oluştur/Değiştir

Parola oluşturmanızı veya değiştirmenizi sağlar. Sonraki Toolbox konfigürasyonunda ‘Please Login (Lütfen Giriş Yapın)’ a tıklayın ve erişim sağlamak için parolayı girin.

‘Remove (Kaldır)’ parolayı devre dışı bırakır.

 

İzin Seçenekleri

Yöneticiler Toolbox’ın farklı bölümlerine erişimi kontrol edebilirler.

Allow editing of Content (İçeriğin düzenlenmesine izin ver) – Onay kaldırıldığında, ‘Customize Hardware (Donanımı Özelleştir)’ sayfası giriş yapmamış kullanıcılar için sadece okunabilir haldedir.

Allow editing of Custom Properties (Özel Özelliklerin düzenlenmesine izin ver) – Onay kaldırıldığında, ‘Customize Hardware (Donanımı Özelleştir)’ sayfası giriş yapmamış kullanıcılar için sadece okunabilir haldedir.

Allow adding of parts to Toolbox (Toolbox’a parça eklemeye izin ver) –  Onay kaldırıldığında, Toolbox kütüphanesine parça ekleyemezsiniz.

Allow editing of part numbers (Parça numaralarının düzenlenmesine izin ver) – Onay kaldırıldığında, Toolbox PropertyManager’ında parça numarası ayarlarını kaydedemezsiniz.

Allow editing of Configuration Name/File Name (Konfigürasyon Adı/Dosya Adı düzenlemeye izin ver) – Onay kaldırıldığında, Toolbox PropertyManager’ında konfigürasyon isimleri veya dosya isimlerini düzenleyemez ve ekleyemezsiniz.

 

Kullanıcı Ayarları

Set separately for each (Her bir kullanıcı için ayrı ayarla) – Windows Kayıt Defteri ayarları gibi kullanıcının ‘User Settings (Kullanıcı Ayarları)’ sayfasında her kullanıcı için farklı seçenekler ayarlanmasını sağlar.

Allow user to change (Kullanıcının değiştirmesine izin ver) – Her kullanıcının kendi ayarlarını değiştirmesine izin verir.

Set the same for all users (Her kullanıcı için aynı ayarla) – Kullanıcı Ayarları sayfasındaki seçenekleri tüm kullanıcılar için genel olarak ayarlar.

 

Akıllı Bağlantı Elemanları

Set separately for each user (Her kullanıcı için farklı ayarla) – Windows Kayıt Defteri değerleri gibi Delik Sihirbazı ve Akıllı Bağlantı elemanları sayfalarındaki Smart Fastener (Akıllı bağlantı elemanı) ayarlarını her kullanıcı için farklı ayarlanmasını sağlar.

Her kullanıcının kendi ayarlarını yapmasına izin verir.

Set the same for all users (Her kullanıcı için aynı ayarla) – Delik Sihirbazı ve Akıllı Bağlantı elemanları sayfalarındaki Smart Fastener (Akıllı bağlantı elemanı)  ayarlarını her kullanıcı için aynı ayarlar.

 


 

Toolbox ve Delik Sihirbazınının nasıl yapılandırıldığının ayrıntılarına değindiğimiz makaleler dizisini yayınlamaya devam edeceğiz. Lütfen blog.armadayazilim.com adresine tekrar göz atmayı unutmayın.

 

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 1.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 2.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 3.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 4.Bölüm

 

Alıntıdır.

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 2.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 2.Bölüm

İkinci bölüme hoşgeldiniz. Bu blog yazısında donanımınızı yapılandırmanız için ikinci adımı anlatacağız.

Her zamanki gibi ilk önce mevcut orijinal Toolbox klasörünün yedeğini alınız. Tam yedeklediğinizden emin olmak için tüm SOLIDWORKS Data klasörünün yedeğini alınız. Varsayılan konum C:\SOLIDWORKS Data. Eğer Toolbox konumundan emin değilseniz Solidworks’ü açıp Seçenekler –> Sistem Seçenekleri –> Delik Sihirbazı/Toolbox sekmesinden emin olabilirsiniz.

Bu konuda bu kadarı yeterli… Şimdi ise Toolbox konfigüratörünü açalım ve 2. seçeneği tıklayalım.

Herşeyden önce bu bölümde devasa miktarda bilgi var. Bu sayfa tüm standartları listeler, eğer bunların bazılarını kullanmıyorsanız kontrol kutusundaki işareti kaldırın. Bu boyutu küçültür ve kullanıcıların en doğru grubu seçmesini sağlar.

**Eğer yüklemeyi anladıysanız sadeleştirme gerekmeyecek. Toolbox standartlarını yükleme yaparken zaten kullanmadıklarınızı kaldırmış olmalısınız. Eğer yükleme sürecinde bunu yapmadıysanız artık bir sonrakinde nasıl yapılacağını anlamış olmalısınız.

Her bir standardı yapılandırıcının sol tarafından genişletebilirsiniz.

Her grup, standartlarda olduğu gibi aynı şekilde yapılandırılabilir böylece ihtiyaç duymadığınız bağlantı elemanlarını tek tek kaldırabilirsiniz.

Mevcut bağlantı elemanlarının içinde de ölçü vb. gibi daha ileri ayarlamalar da yapabilirsiniz. Örnekte gördüğünüz gibi burada bu bağlantı elemanının yaklaşık 33000 mümkün konfigürasyonu mevcuttur. Mümkün konfigürasyon sayısı bunların parçada olacağı demek değildir. Bunlar varsayılan olarak oluşturulmazlar ancak istendiğinde hepsini oluşturabilirsiniz. Her konfigürasyon parça montaja atılırken oluşturulur.

Neden bu kadar fazla konfigürasyon var? Hadi ‘Socket Head Cap Screw’ elemanında ‘size’ kısmını açalım. Her bir ölçü onay kutusu ile kaldırılabilir (1) ve ‘+’ ile de ölçü ekleyebilirsiniz (2).

Haydi ölçü ekleme menüsüne bakalım. Bağlantı elemanının boyutunu aktif etmek için tüm kutucukları doldurmanız gerekmektedir. Aynı işlem uzunluk, diş gibi öğeler için de yapılabilir.

Aynı zamanda göründüğü gibi ‘Drive Type’ ları da kaldırabilisiniz.

http://aviary.blob.core.windows.net/k-mr6i2hifk4wxt1dp-13120615/b6f20f02-721a-4c81-816f-74b9e7f8ec52.png resim

Burada dişli görünüşü var. Toolbox’taki hiçbir şey bağlantı elemanlarının boyutuna ve montaj performansına bu alanda olduğundan daha büyük bir etki edemez. ‘Simplified’ opsiyonu burada kullanılmak için en iyisidir.

** Dosya boyutunu yükselttiği ve montajda grafiğe fazla yüklendiği için şematik hiç bir zaman kullanılmamalıdır. Eğer bağlantı elemanlarının ayarlarıyla ilgili kullanıcıya bir kısıtlamada bulunmasanız dahi en basit tabirle hiç bir şematik görünüm opsiyonunu kullanmamalarını açıklayınız.

Genel ayarlara geri dönelim ve ‘Custom Properties’ butonuna basalım.

Bu kutu sizin özgün ayarlarınızı yapabilmenizi sağlar.  Zaten Parça Numarası, Açıklama ve Yorum alanları vardır. Bu kutu sadece eklemek istediğiniz diğer şeyler için geçerlidir. Hadi bir tanesini ayarlayalım. ‘Property Name’ kutusunda ‘Material’ girelim. Daha sonra “Each value for this property requires a new configuration name” yanındaki onay kutusunu işaretleyelim, bu ikinci bir konfigürasyon kopyasını her parça yapılandırılması için ekler.

Diyelim ki 2 malzememiz var ‘Zinc Plated’ ve ‘Stainless Steel’.

Liste butonuna tıklayın. Burada eğer isterseniz bir SW materyal bağlantısı atayabilirsiniz. Diğer türlü ‘Value’ kutusunu ardından ‘Suffix’ kutusunu doldurunuz.

Bittiğinde buna benzer şekilde görünüyor olması gerek.

OK’a tıkladığımızda konfigürasyon listesi güncellenecek ve özel özelliğin eklendiğini farkedeceksiniz. Bu özellik tüm ‘toolbox’ için geçerli ve herhangi bir bağlantı elemanı için seçilebilir. Buradaki konfigürasyonlara bir göz atın ve son harfin N,C ya da S olduğunu göreceksiniz. Bunlar da görünüm tipinden gelmektedir. N:Hiç ya da Basitleştirilmiş, C=Kozmetik ve S=Şematik.

Eklenen malzemeyi varsayılan olarak ayarlamak için onay kutusunu işaretleyelim ve ne olduğunu görelim. Klasör ikonuna tıklayarak bir seviye yukarı çıkalım ve konfigürasyon listesini güncellemek için tekrar ‘Socket Head Cap Screw’ bağlantı elemanını seçelim.

Güncelledikten sonra N, C ve S harflerinin ZP ya da SS ile bütünleştiğini göreceksiniz.

Konfigürasyonlar bu butona basarak Excel sayfası ile de yapılandırılabilir. Excel’e almak için ‘Export Data’ yı kullanın ve işiniz bittiğinde içe aktarın. ‘Create Confiruration’ butonu da burada ancak söylediğim gibi onu muhtemelen kullanmayacağım. Eğer elinizde fazladan ağ alanı ve fazladan zaman varsa bu buton ikisini de elinizden alır.

Bu bir Excel sayfası örneğidir.

Son olarak eğer bir grubu yada parçayı silmek, kesmek veya kopyalamak isterseniz konfig. ekranında sağ tıklamanız buna yardımcı olacaktır. Parçayı kopyaladığınızda buradan parça ismini de değiştirebilirsiniz.

 


 

Toolbox ve Delik Sihirbazınının nasıl yapılandırıldığının ayrıntılarına değindiğimiz makaleler dizisini yayınlamaya devam edeceğiz. Lütfen blog.armadayazilim.com adresine tekrar göz atmayı unutmayın.

 

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 1.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 2.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 3.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 4.Bölüm

 

 

Alıntıdır.

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 1.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 1.Bölüm

Bugün blogumuzda yeni bir yazı dizisi başlatıyoruz. SOLIDWORKS Toolbox’a bir göz atarak başlayacağız. Sonraki birkaç yazı boyunca, SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazını yapılandırmanın farklı yollarını göreceğiz.

İlk olarak; Toolbox nedir?

SOLIDWORKS Toolbox, SolidWorks ile tamamen entegre standart bir parça kütüphanesidir. Bu parçalar; cıvata, vida vb. makine elemanlarıdır. Bu parçalar sürükle bırak ile kolaylıkla montaja eklenebiliyor. Toolbox, SolidWorks Professional’ın parçasıdır. Eğer Standard sürüm kullanıyorsanız bu araca ulaşmanız mümkün olmayacaktır.

SOLIDWORKS Toolbox birçok bağlayıcı ve standardı içeren bir veritabanıdır. Toolbox olduğu gibi veya parça numaraları, açıklamalar vb. gibi unsurları kişiselleştirilerek kullanılabilir. İlerleyelim ve nasıl kişiselleştirebileceğimizi görelim.

Toolbox ayarlarına erişim:

Toolbox ayarlarına birkaç yol ile ulaşabilirsiniz. Bu ayarlara Başlangıç > Tüm Programlar > SOLIDWORKS Araçları 20xx > Toolbox Ayarları 20xx .

Ayrıca SolidWorks’ün içinden Araçlar, Seçenekler, Sistem Seçenekleri, Delik Sihirbazı/Toolbox, Ayarla yolundan da bu ayarlara ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bu yoldan Toolbox konumunu da değiştirebilirsiniz. Bu konum yerel ya da bir ağ konumu olabilir. “Bu klasörü Toolbox bileşenleri için varsayılan arama konumu yap” onay kutusunu işaretlemek SolidWorks’ü Toolbox parçalarının kullanıldığı spesifik konuma bakmak için zorlar. Bu, ‘network Toolbox’ ile oluşturulmuş ve erişim izniniz olmayan Toolbox’ ı almanızı sağlar.

Hoşgeldin ekranı size her biri belirtilen sayfaya direkt bağıntılı içerik listesini verir.  Pencerenin en üst bölümünde; değişiklikleri kaydetmek için kaydet ikonu  , malzeme listesine dönmenizi sağlayacak ana sayfa ikonu  ve içerik listesinde belirtilen farklı bölümlere bağıntılı numara bağlantıları  ikonları vardır.

Bu içerik listesine daha yakından bakalım.

 

 1. Delik sihirbazı

Bir Toolbox yöneticisi olarak organizasyonunuzun ihtiyacı olmayan elemanları filtreleyerek kendi Toolbox akış şemanızı yaratabilirsiniz.

Toolbox boyutunu sadeleştirmek verimi arttırır; kullanıcılar elemanları aramak için daha az vakit harcar ve hangilerinin kullanılması gerektiğine daha hızlı karar verir.

Toolbox ayarları > Donanımları Kişiselleştir(Customize Hardware) sayfasında varsayılan veya Toolbox donanımlarını filtreleyebilirsiniz;

 • Firmanız tarafından kullanılmayan standartları eleyebilirsiniz.
 • Standarttan bağımsız olarak gerekmeyen eleman kategorilerini eleyebilirsiniz.
 • Eleman kategorilerinden bağımsız olarak eleman tiplerini eleyebilirsiniz.

Her klasörün altındaki onay kutusu kullanıcı arayüzünde hangi standartların gösterileceğini kontrol etmenizi sağlar. Klasörlere çift tıklamak ise sizin standartları içeren bu klasörlere erişiminizi ve bağlantı elemanlarını elemenizi sağlar.

Bağlantı elemanına çift tık ise değişik boyutları elemenizi sağlayan listeye götürür.

 


 

Toolbox ve Delik Sihirbazınının nasıl yapılandırıldığının ayrıntılarına değindiğimiz makaleler dizisini yayınlamaya devam edeceğiz. Lütfen blog.armadayazilim.com adresine tekrar göz atmayı unutmayın.

 

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 1.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 2.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 3.Bölüm

SOLIDWORKS Toolbox ve Delik Sihirbazı Nasıl Yapılandırılır? – 4.Bölüm

 

Alıntıdır.

Rulman Hesaplayıcı

Rulman Hesaplayıcı

Solidworks Toolbox ile birlikte Yapısal Çelikler, Oluklar, Kamlar, Rulman Hesaplayıcı ve Kiriş Hesaplayıcı adlı 5 adlı unsuru kullanabilirsiniz. Bu alt unsurlar kolay anlaşılabilir arayüzü ile sizi uzun hesaplardan kurtaracaktır. Bu menüye Araçlar -> Toolbox menüsünden ulaşabilirsiniz. Ulaşamıyorsanız eklentilerden Toolbox sekmesinin açık olduğundan emin olun.

 

Rulman Hesaplayıcısı; rulman kapasitesi ve ömrünü kolay anlaşılabilir bir arayüz ile hesaplamanızı sağlar.

Öncelikle sol taraftan rulmanın standardını ve tipini seçin. Çıkan listeden size uygun olan ölçüleri belirleyin.

Hesaplanmış ya da değerlendirilmiş olarak hesaplayabilirsiniz.

 • Eğer hesaplanmış seçeneğini seçerseniz bilye sayısını ve bilye çapını girip kapasiteyi çözümlemeye basıp taşıyabileceği kuvveti görebilirsiniz. Bu kapasite ömür hesabında kullanılacaktır. Sonrasında eşdeğer yük değeri ve devir / dak cinsinden dönme devri girilir. Ömrü çözümle ye basılarak rulmanın ömrünü saat cinsinden görebilirsiniz.
 • Eğer değerlendirilmiş seçeneği ile hesaplamak isterseniz; rulman kapasitesini, eşdeğer yükü ve devir / dak cinsinden dönme devrini girmeniz rulman ömrünü hesaplamak için yeterlidir.

Bu araçla birlikte rulmanlarınızın ömrünü kısa sürede hesaplayabilir, ne zaman rulmanların değiştirilmesi gerektiğini öngörebilirsiniz.