SolidNetWork License Manager’da Lisanslar Nasıl Ayrılır?

Belirli SOLIDWORKS lisanslarını seçili kullanıcılar veya kullanıcı grupları için ayırabilirsiniz, böylece lisans her zaman kullanılabilir olur. Belirli SOLIDWORKS lisanslarını seçili kullanıcılar veya kullanıcı grupları için ayırabilirsiniz, böylece lisans her zaman kullanılabilir olur.

Bu, SolidNetWork Lisansı (SNL) dosyasına okunan bir Seçenekler dosyası kullanılarak gerçekleştirilebilir. Seçenekler dosyasının kullanımını görmek için Solidworks’te Zaman Aşımı Süresi Ayarlama içeriğine de göz atabilirsiniz.

sw_d.opt seçenekler dosyasını oluşturduktan sonra, gruplar oluşturmak ve lisansları rezerve etmek için aşağıdaki satırları ekleyin:

Grubu tanımlayın

Kontrol edilecek farklı kullanıcı gruplarını tanımlayın. Her grup için ayrı bir satıra yeni bir tanım yazın. Bir grubun tanımı şunları içerir:

GROUP <Group_Name> <user> <user> . . .   (do not include <> or . . . )

NOT: Kullanıcı adı, kullanıcının Lisans Yöneticisinde nasıl gösterildiğine bağlı olarak büyük/küçük harfe duyarlıdır. Grupları kurmadan önce, her kullanıcının bir lisansı kontrol etmesini ve Lisans Yöneticisinde Lisans Kullanımı altında gösterilen kullanıcı adını gözden geçirmesini sağlayın. Seçenekler dosyasında tam olarak aynı kullanıcı adını kullanın.

  • GROUP, bir grup tanımlamak için FlexLM sözdizimidir.
  • Grup_Adı, gruba başvurmak için kullanılacak addır.
  • Kullanıcı, kullanıcı adıdır. Kullanıcı girişlerinin sayısı, grupta kaç kullanıcının olduğuna bağlıdır.

Lisansları Rezerve Et

Rezerve etmek istediğiniz lisans sayısını ayarlayın. Yine, her grup için yeni bir yedek satır oluşturun. Yedek hattın tanımı şunları içerir:

RESERVE <Number_reserved> <feature> GROUP <Group_Name>  (do not include <>)

  • RESERVE, bir rezervasyonu tanımlamak için FlexLM sözdizimidir.
  • Number_Reserved, bir grup için ayrılacak lisans sayısıdır.
  • Özellik, rezerve edilecek ürün türüdür.

Örnek

Şirketiniz Efe, Tevrat ve Eda kullanıcıları için 1 SolidWorks Premium lisansını Eda, Tevrat ve Efe kullanıcıları için; 1 Professional lisansı da Tevrat ve Efe kullanıcıları için ayırmak istiyor. Seçenekler dosyası şöyle görünmelidir:

Not: Bir kullanıcı için özel olarak bir lisans ayırmak istiyorsanız, şu biçimi kullanın: REZERV <Number_reserved> <feature> USER <user>  (<> dahil etmeyin)

Seçenekler Dosyasında Kullanılan Ürün Özellik Adları Listesi

SOLIDWORKS Standard – solidworks
SOLIDWORKS Office – swoffice
SOLIDWORKS Professional – swofficepro
SOLIDWORKS Premium – swofficepremium
SOLIDWORKS Premium with Simulation Premium
– swofficepremium_cwadvpro
SOLIDWORKS Premium with Simulation Professional – swofficepremium_cwpro
SOLIDWORKS Motion – cae_cosmosmotion
SOLIDWORKS Simulation Standard – cae_cwstd
SOLIDWORKS Simulation Professional – cae_cwpro
SOLIDWORKS Simulation Premium – cae_cwadvpro
SOLIDWORKS Flow Simulation – cae_cosmosfloworkspe
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module – cae_cosmosflowork_hvac
SOLIDWORKS Flow Simulation Electronic Cooling – cae_cosmosflowork_elec
SOLIDWORKS Plastics Standard – plastics_pro
SOLIDWORKS Plastics Professional – plastics_premium
SOLIDWORKS Plastics Premium – plastics_advanced
SOLIDWORKS Sustainability – swsustainability

SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web – swepdm_cadeditorandweb
SOLIDWORKS PDM Professional Contributor & Web – swepdm_contributorandweb
SOLIDWORKS PDM Professional Processor License – swepdm_processor
SOLIDWORKS PDM Professional Viewer – swepdm_viewer
SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor – swpdmstd_cadeditor
SOLIDWORKS PDM Standard Contributor – swpdmstd_contributor
SOLIDWORKS PDM Standard Viewer – swpdmstd_viewer

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional – elec2d
SOLIDWORKS Electrical 3D – elec3d
SOLIDWORKS Electrical Professional – elecpro
SOLIDWORKS PCB Professional – pcbpro
SOLIDWORKS PCB Connector for Altium – pcbaltium

SOLIDWORKS Composer – swcomposer
SOLIDWORKS Composer Check – swcomposer_check
SOLIDWORKS Composer Player Pro – swcomposer_playerpro
SOLIDWORKS Composer Sync – swcomposer_sync
SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync – swcomposer_syncenterprise

SOLIDWORKS Inspection Professional – swinspection_pro
SOLIDWORKS Inspection Standard – swinspection_std
SOLIDWORKS MBD Standard – swmbd_std

SOLIDWORKS Manage Professional Contributor – swmanagepro_contributor
SOLIDWORKS Manage Professional Editor – swmanagepro_editor
SOLIDWORKS Manage Professional Processor License – swmanagepro_processor
SOLIDWORKS Manage Professional Viewer – swmanagepro_viewer

SOLIDWORKS Visualize Standard – visustd
SOLIDWORKS Visualize Professional – visupro
SOLIDWORKS Visualize Boost – visuboost

SOLIDWORKS CAM Standard – camstd
SOLIDWORKS CAM Professional – campro

SOLIDWORKS eDrawings Professional – edrw
DraftSight Enterprise – draftsightpremium

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir