SIMULIA Structural Designer ile Soğutma Fanı Modal Analizi

3DEXPERIENCE platformunun analiz yetenekleri sunan SIMULIA ürün portfolyosundan, Structural Designer rolünü kullanarak, 8 adet kanat ve 1 adet rotor gövdeden oluşan soğutma fanının modal analizi gerçekleştireceğiz.

Günümüz fiziğinde, her yapının sonsuz sayıda (hareket serbestlik dereceleri ile sınırlandırılabilir) salınımı olduğu varsayılır. Bu salınımlar, yapıların göreceli yer değiştirmeleridir ve sapma modeli olarak tanımlanabilirler. Mod şekli ise yapıların doğal frekansları ile ilişkili sapma modelleridir.

Modal analiz çalışmalarında yapıların titreşim modları çıkartılır. Bir titreşim modu, yapının doğal frekansı ve buna karşılık gelen mod şekli ile karakterize edilir.

Modal Analiz Neden Yapılır?

Yapının uyarılma frekansları ile doğal frekanslarının çakışması sonucu yapı yüksek genlikli salınımlara yani rezonansa girecektir. Yapılacak doğal frekans çıkarma adımları, yapının rezonans durumlarından kaçınmasını sağlayacaktır.

Rezonanstan kaçınmak içinse stiffness ve kütle değerleri değiştirilerek tasarımda optimizasyonlar yapılabilir. Bu çalışmada örnek case olarak soğutma fanı kullanılacaktır. Bu fan, rotor gövdesinden bir mil tarafından tahrik edilmektedir. Yapılacak analizlerle, fanın rezonans frekansları çıkartılacak ve milin çalışma frekans aralığından kaçınılmaya çalışılacaktır.

Soğutma Fanı CAD modeli, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS ile tasarlanmış olup datanın bulut ortamına (Collaborative Space) kaydedilişi ve SOLIDWORKS Connected arayüzünden Structural Designer analiz rolüne geçişi gösterilmiştir.

Aşağıda paylaşılan uygulama videosunu izleyerek, SIMULIA Structural Designer ile modal analiz nasıl gerçekleştirilir ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağı hususunda bilgiler edinebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir