Flow Simulation Gözenekli (Porous) Ortamda Egzoz Analizi #3

Flow Simulation gözenekli (Porous) ortamda egzoz analizi çalışmamızın, son bölümünde hedef tanımlama ile devam ediyoruz. Bu makaleyi okumadan önce #1 ve #2 numaralı makaleleri incelemenizi tavsiye ederiz.

Orta noktadaki izlemek için bir hedef oluşturacağız. İsim olarak “Mid Total Pressure” olarak isimlendireceğiz.

Şimdi basıncı izlemek için Yüzey Hedeflerini tanımladığımıza göre, basınç düşüşünü izlemek için denklem hedefleri oluşturacağız; önce boru boyunca, sonra gözenekli ortam boyunca. Son olarak simülasyonu çalıştıracağız.

Şimdi basıncı izlemek için Yüzey Hedeflerini tanımladığımıza göre, basınç düşüşünü izlemek için denklem hedefleri oluşturacağız; önce boru boyunca, sonra gözenekli ortam boyunca. Son olarak simülasyonu çalıştıracağız.

Hedef adı “Pipe Drop” ve  Basınç ve Stres olacaktır. Daha önceden belirlemiş olduğumuz “İnlet Total Pressure”  ile  “Mid total Pressure”  arasında fark  tanımlanacaktır.

Gözenekli ortam boyunca basınç düşüşünü izlemek için bir denklem hedefi tanımlayacağız.Bu denklem için “Mid Total Pressure” ile “Outlet Total Pressure” arasındaki basınç farkı tanımlanacaktır.

Analiz Sonuçları

Sistemdeki hız modeli üzerinden bir kesim grafiği oluşturacağız. Kesik grafiğini oluşturmadan önce, gözenekli gövdelerin şeffaflığını değiştireceğiz.

Kesit grafiği tanımlayarak akışın sistemde hangi hızla hareket edebileceği görebiliriz.

Sıvının sistemde nasıl hareket ettiğini incelemek için bir Akış Yörüngesi grafiği oluşturalım.

Akışın büyük kısmının ilk gözenekli ortamın önündeki küçük bir bölümden geçtiğini görebilirsiniz.

Akışın büyük kısmının ilk gözenekli ortamın önündeki küçük bir bölümden geçtiğini görebiliriz.

Gözenekli ortam etrafında hızın nasıl değiştiğini daha iyi anlamak için, montajdaki iki çizimi kullanarak XY grafikleri oluşturacağız.

XY Grafiğinde referans vereceğimiz eskizleri önceden seçerek başlayacağız. İlk çizim gözenekli ortamın hemen önünde ve ikincisi gözenekli ortamın arkasında yer alır Kontrol düğmesini basılı tutarken her iki çizimi önceden seçin.

Ardından, Akış Simülasyonu sekmesine tıklayın, ardından XY Grafikleri’ne sağ tıklayın ve Ekle’ye tıklayın.

Hızı çizim uzunluğunun bir fonksiyonu olarak çizeceğiz. Bu nedenle Uzunluğu varsayılan X ekseni olarak tutacağız ve Y ekseni olarak Hız parametresi olarak yer almaktadır.

XY grafiği, ekranın alt kısmında oluşturulur.

Çizim 2 boyunca hız dağılımının hemen hemen tekdüze olduğunu, çizim 1 boyunca ise borunun bir tarafına yakın hızda önemli bir artış olduğunu görebiliriz.

Sıvının çoğu gözenekli alt tabakaya bir uçtan girdiğinde, dönüştürücü bu tarafta çok daha hızlı aşınır. Bunu düzeltmenin açık bir yolu, girişin geometrisini değiştirmek olacaktır. Ancak çoğu zaman, dönüştürücü dar bir alana sığmalıdır ve geometri değişiklikleri mümkün olmayabilir. Bu durum için farklı türde bir gözenekli ortam deneyeceğiz.

İzotropik Simülasyon Klonlama

Tek yönlü gözenekli bir ortama sahip yeni bir simülasyon oluşturacağız. Bunu yapmak için önce daha önce oluşturduğumuz İzotropik simülasyonu klonlayacağız.

Proje ismi Unı-Iso olarak değiştirelim.

Şimdi, geçirgenlik türü haricinde daha önce oluşturduğumuz İzotropik gözenekli ortam ile aynı olan yeni bir gözenekli ortam oluşturacağız. Yeni gözenekli ortam, Tek Yönlü geçirgenliğe sahip olacaktır.

İzotropik’e sağ tıklayıp Kopyala’ya tıklayarak, daha önce oluşturduğumuz İzotropik gözenekli ortamın bir kopyasını oluşturulacak.

Öge özelliklerinden malzeme özellikleri tanımlanacaktır.

Yeni tanımladığımız malzemelerin tanımlamasını gerçekleştireceğiz.

Artık yeni bir gözenekli ortam oluşturduğumuza göre, bunu ilk alt tabakaya uygulayacağız ve ardından analizi çalıştıracağız. İlk gövdeyi hariç tutmak için mevcut gözenekli ortamın tanımını düzenleyerek başlayacağız.

Şimdi ek bir gözenekli ortam tanımlayarak ilk alt tabakaya tek yönlü malzeme özelliklerini uygulayacağız. Tek yönlü akışta, sıvının yalnızca bir yönde hareket etmesine izin verilir. Bu yön belirtilmelidir. Yön altında, Z Yönünü belirtin.

Artık her iki simülasyon da kurulup çalıştırıldığına göre, iki simülasyon arasındaki sonuçları karşılaştıralım.

Karşılaştırmalar

İki kesim grafiğini karşılaştırdığımızda, birinci gözenekli gövdenin altındaki akışın hızının büyük ölçüde azaldığını ve Z yönü boyunca tekdüze kaldığını görebiliriz.

Akış Yörüngeleri grafiği, akışın ilk gözenekli gövde içinde z yönünde nasıl hareket etmeye zorlandığını gösterir.

İzotropik akış yörüngeleri grafiğinin tek yönlü akış yörüngeleri grafiğiyle karşılaştırılması, akış profillerinde dramatik bir fark gösterir. XY Grafiği, akış sistemi terk ederken tekdüze hızı ve gözenekli cisimlerin önündeki hızda bir gradyan gösterir.

XY grafiğinin sonuçlarını karşılaştırdığımızda, Tek Yönlü ve İzotropik’teki hız profilleri arasındaki benzerlikleri görebiliriz.

Hedef grafiği, gözenekli cisimler boyunca 95 Pascal’lık bir basınç düşüşünü gösteriyor.

Sonuçları karşılaştırırken, tek yönlü ve izotropik bir filtre kombinasyonu boyunca basınç düşüşü, tamamen izotropik ortamdaki basınç düşüşünden daha azdır.

İkinci örnek çalışma olarak aşağıdaki analiz çözülecektir.

SIMULATION hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? İletişim bilgilerimiz için lütfen tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir