SOLIDWORKS SolidNetWork (SNL) Seçenekler Dosyası Rehberi

Sunucu üzerinden kullanıcıların lisanslarını kullanmadıkları sürelerde zaman aşımından dolayı düşürebiliriz. Bu işlem SOLIDWORKS network lisans türlerinde SolidNetWork License Manager (SNL) üzerinden yapılabilmektedir. Bunu yaparken de Seçenekler Dosyasını (Options File) kullanmaktadır.

Örneğin kullanıcı yaklaşık 20 dakikadır ürünü kullanmıyor. Bu süre boyunca üründe herhangi bir hareket yoksa, SNL otomatik olarak bu kullanıcının lisansını düşürüyor ve diğer kullanıcılara alan açılmış oluyor. Lisansa ihtiyacı olanlar bu şekilde sunucudan lisansı çekerek işlemlerini yapabilirler. Bu durum, network lisans kullanıcılarına lisanslarının en verimli şekilde kullanabilme imkanını tanımaktadır.

Adım Adım SolidNetWork License Manager (SNL)

Bu işlemleri yapabilmek için sunucuya (lisansların dağıtıldığı bilgisayar) erişmeniz gerekmektedir. Eriştikten sonra SolidNetWork License Manager (SNL) uygulamasını açıyoruz.

Adım 1: Modify butonuna tıklıyoruz.

Adım 2: Ürünleri yeniden etkinleştirin seçeneğini seçerek ilerliyoruz.

Adım 3: Seçenekler Dosyası kutusunu işaretliyoruz ve ardından Düzenle butonuna tıklıyoruz.

Adım 4: Karşımıza çıkan uyarı penceresine Evet diyoruz ve sw_d.opt seçenekler dosyası otomatik olarak açılacaktır.

Adım 5: Açılan pencerede istediğimiz komutları tanımlayabiliyoruz.

Örneğin;

Tanımlayacağımız komutlar aşağıdaki standarta uymalıdır.

TIMEOUT swepdm_viewer 3600

KEYWORD: Görev komutunu tanımlıyoruz ve sonrasında bir boşluk bırakıyoruz.

FEATURE: İlgili ürünün özellik adını tanımlıyoruz ve sonrasında bir boşluk bırakıyoruz.

TIME: Saniye cinsinden ilgili işlem süresini tanımlıyoruz. Burada tanımlanan sayı en az 15 dakikayı temsil edecek şekilde 900 saniye olmalıdır. Bu değerin altında girilen sayılar otomatik olarak 900 olarak tanımlanacaktır.

Yukarıda tanımlanan komut satırının anlamı şudur: PDM Viewer programı 3600 saniye boyunca yani 1 saat boyunca kullanılmadığında kullanıcılardan lisansı düşürülecektir ve network lisansın kullanıcı hakkında yer açılacaktır.

Başka bir komut satırını inceleyelim.

EXLUDE swofficepremium [windows kullanıcı adı]

Yukarıda tanımlanan komut satırının anlamı şudur: Belirlenen kullanıcıların SOLIDWORKS Premium ürününe olan erişimleri engellenmiştir.

Başka bir örnek daha görelim,

TIMEOUTALL 900

Burada da 900 saniye (15 dakika) boyunca hareketsizlik tespit edildiğinde tüm lisanslar zaman aşımına uğrar ve lisanslar düşürülür.

Sw_d.opt seçenekler dosyasında gerekli komut satırlarını yazdıktan sonra kaydedip kapatabilirsiniz.

Adım 6: Seçenekler dosyasındaki gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra İleri diyerek tüm mevcut lisansları seçiyoruz ve tamamını yeniden etkinleştiriyoruz. Bu şekilde yapmış olduğumuz tüm ayarlamalar geçerli hale gelmektedir.

Seçenekler Dosyasında komut satırlarını oluştururken kullanabileceğiniz KEYWORD listesini ve açıklamalarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

KEYWORD Listesi ve Açıklamalar

Keyword Açıklama
BORROW_LOWWATER Ödünç alınamayan BORROW lisanslarının sayısını ayarlayın.
EXCLUDE Bir kullanıcının bir özelliğe erişimini engelleyin.
EXCLUDE_BORROW Bir kullanıcının BORROW lisanslarını ödünç almasına izin vermeyin.
EXCLUDEALL Tüm özelliklere bir kullanıcının erişimini engelleyin.
GROUP Herhangi bir seçenekle kullanmak için bir kullanıcı grubu tanımlayın.
INCLUDE Bir kullanıcının bir özelliği kullanmasına izin verin.
INCLUDE_BORROW Bir kullanıcının BORROW lisanslarını ödünç almasına izin verin.
TIMEOUT Bir özellik için boşta kalma zaman aşımını belirtin ve onu başka bir kullanıcı tarafından kullanılmak üzere ücretsiz havuza geri döndürün.
TIMEOUTALL Tüm özelliklerde zaman aşımını ayarlayın.

Seçenekler Dosyasında komut satırlarını oluştururken kullanabileceğiniz FEATURE (özellikler) listesini ve ürün karşılıklarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir