SOLIDWORKS Flow Simulation External Analiz -2

SOLIDWORKS Flow Simulation External Analiz -1 adlı makalemizi tamamen tamamlandığınıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. (İlgili makale için tıklayınız.) Analiz için denklem eklemesini wizard içerisinden yapabiliriz. Türbülans Yoğunluğunu da burada belirtelim.

Türbülans yoğunluğu, türbülanslı hız dalgalanmalarının sıvının ortalama hızına olan yüzdesidir. Başka bir deyişle, Türbülans Yoğunluğu, türbülanstan kaynaklanan sıvının hızını sıvının ortalama hızıyla karşılaştıran bir sayıdır.

Genel olarak, Türbülans parametrelerinin varsayılan değerlerini düzenlemeyiz. Ancak, bir silindir üzerinden akış yoğun bir şekilde çalışılmıştır ve % 1 değeri hem deneysel hem de analitik olarak doğrulanmıştır.

Analizimizde, silindir üzerindeki sürükleme katsayısını hesaplayacağız. Bu, hedefler kullanılarak yapılacaktır. Unutmayın, bir nesnenin sürükleme katsayısı bu denklem kullanılarak tanımlanır.

Bu denklemde sıvının yoğunluğunu biliyoruz, sıvının hızını biliyoruz ve alanı biliyoruz. Ancak sürükleme kuvveti hesaplanmalıdır. Bunu yapmak için, “X” yönünde silindir üzerindeki sürükleme kuvvetini izlemek için bir hedef oluşturacağız.

Kuvvet hedefini oluşturduktan sonra, sürükleme katsayısını çözmek için bir denklem hedefi oluşturacağız.

Analiz Adımları

Sihirbaz iletişim kutusu açılır. Varsayılan proje adını gösterir. Bu çalışmada analiz edilen akışın Reynolds Sayısını belirtmek için Re 140 olarak yeniden adlandıralım.

Birim sistemi için daha önceden belirlediğimiz birim sistemi seçilecektir.

Bu geçici bir analiz olacak. Bu, akış koşullarının zamanla değişeceği anlamına gelir. Bu nedenle, Fiziksel Özellikler’ deki Zamana bağlı onay kutusunu tıklayacağız. Toplam analiz süresi analiz edeceğimiz toplam süredir. Bu süre 80 saniyedir.

Zamana bağlı analizler, ayrı adım örneklerinde kaydedilir. Burada Çıkış zaman adımını 1 saniyeye ayarlayacağız. Bu nedenle, her 1 saniyelik aralığın sonunda bir tane olmak üzere 81 sonucu kaydedeceğiz.

Bir saniyelik bir Çıktı zaman adımı, bir Animasyonda gelişen akışı görüntülemek için yeterince küçük olacak ve sonuç dosyasının çok büyük olmaması için yeterince aralıklı olacaktır.

Akış tipi olarak su seçimi yapılacaktır. Cidar koşulu adyabatik duvar olarak kalacaktır.

Bu analizde akış, hesaplama alanının bir tarafından diğerine seyahat edecektir. Akışın hızı Velocity Parameters altında belirtilir. X yönünde Velocity seçin. Sıvının hızı Reynolds Sayısına bağlıdır. Bu yüzden Bağımlılık ‘ı tıklıyoruz.

Reynolds denkleminden çözülen ve Reynolds sayısı 140 olan hızı tanımlıyoruz.

XY düzleminin seçildiğinden emin olun. Bu, simetri düzleminin silindirin uzunluğuna dik olmasını sağlar. Yazılım, hesaplama alanı için bir boyut önerecektir.

Yazılım, hesaplama alanı için bir boyut önerecektir. Bu durumda, varsayılan boyutları düzenleyeceğiz ve hesaplama alanını büyüteceğiz.

X artı yönünü 0,25 metre olarak değiştirin.

X eksi yönünü negatif 0,15 metre olarak değiştirin

Sonra, Y artı yönü değerini 0,15 metre olarak düzenleyin.

Ve Y eksi değerini eksi 0,15 metre olarak değiştirin.

Z yönleri için değerleri olduğu gibi tutacağız. Hem negatif hem de pozitif Z yönleri için koşullar varsayılan olarak simetriye ayarlanmıştır.

Sonsuz uzunlukta bir silindir üzerinde hareket eden akışı simüle edeceğiz ve akış modellerinin silindir boyunca sürekli olacağını varsayacağız. Bunun için bir sonraki makaleye geçebilirsiniz. 🙂 İlgili makale için lütfen tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir