Solidworks Mekanik Montaj İlişkisi Hakkında Her Şey!

SOLIDWORKS mekanik montaj ilişkileri, bir makine mekanizması için gerekli olacak bütün bağlantı tiplerini bünyesinde barındırır. Sizler için hazırladığımız bu dökümanda görüleceği üzere; kam bağlantısı, yuva bağlantısı, menteşe bağlantısı,dişli ve vida bağlantıs son olarak da rak ve pinyon balantı tipleri yer almaktadır. Hemen aşağıda yer alan butonları tıklayarak aramış olduğunuz mekanik montaj bağlantı tipine ulaşabilirsiniz.

Kam İlişkisi

Kam takipçisi montaj ilişkisi, bir tür teğet veya çakışık montaj ilişkisidir. Bir silindir, düzlem veya nokta ile bir kamın üzerinde göreceğiniz türden bir dizi teğet yüz arasında montaj ilişkisi kurmanızı sağlar. Aşağıdaki örnekte Yuvarlak diskin kendi ekseni etrafında dönmesiyle kamın hareketi sağlanacaktır.

Mekanik montaj ilişki sekmesi altında “kam” seçeneği seçimi yapılır.

“Kam yolu” için kam yüzeyi, “ Kam takipçisi “ tahrik mekanizması seçildi.

Yuva İlişkisi

Mekanik montaj sekmesi altında yer alan “Yuva İlişkisi” verilmeden önce parça üzerinde “slot” komutu ile çizim yapılarak delik açılmalıdır.

“Slot” sekmesi altında yer alan “Sabit” sekmesinin seçilmesi durumunda mil delik içerisinde serbest hareket edebilir.

“Sınıflandırma” sekmesi altında “Yuva İçinde Sabit” seçilmesi durumunda slotun ortasında olacak şekilde mil konumlanır.

“Sınıflandırma” sekmesi altında “Yuva Boyunca Uzaklık ” seçilmesi durumunda slotun başlangıç noktasından itibaren mesafe verilerek mili konumlandırabiliriz.

“Sınıflandırma” sekmesi altında “Yuva Boyunca Yüzde” seçilmesi durumunda girilecek yüzdelik değere istinaden başlangıç noktasına göre mili konumlandırabiliriz.

 

Menteşe İlişkisi

Mekanik montaj sekmesi altında yer alan “Menteşe” ilişkisi sekmesiyle belirli bir açıda malzemenin dönmesine ve eş merkezli hareket verebiliriz.
İlk olarak eş merkezli olacak şekilde iki parçanın merkez yüzeylerinin seçimi yapılmalıdır.

“Çakışık Seçimler” sekmesinden malzemelerin merkez noktalarından geçen düzlemlerin seçilmesi ile parçaların ortalanması sağlanır.

Belirli bir açıda yüzeyin hareket etmesi için hareket edilecek yüzeyler seçilmelidir. Normalle yaptığı açı değerine göre konum alacaktır. Verilen ilk değer başlangıç açıdır.

İkinci ve üçüncü sekmede yer alan açılar parçanın başlangıç açısından maksimum ve minimum ne kadar hareket edeceğini gösterir. Aşağıdaki parçada başlangıç açısı 270 derecedir. Max. açı değeri 360 derece minimum açı değeri 225 derece verilerek malzeme hareket yönü verebiliriz.

 

Dişli İlişkisi

Dişler arasında veya iki yuvarlak parça arasında birbiriyle dişli ilişki vererek hareket sağlayabiliriz. Bunun için “Mekanik montaj sekmesi altında yer alan “dişli” sekmesi seçilir. Dişli ilişkisi verilen parçalar arasında boşluk olsa bile dişli ilişkisi verilebilmektedir.

Rak ve Pinyon İlişkisi

Rak – pinyon ilişkisi için pinyon dişli ve kramayer dişli arasında bu komutla montaj ilişkisi verebiliriz. “Pinyon açı çapı” veya “Rak Hareket / Devri” göre birbiri arasında hareket sağlayabiliriz.

Dişli arasında çarpışmayı algılayarak gerçekçi bir şekilde hareketi görmek istediğimizde “Birleşeni Taşı” sekmesi seçilerek “Fiziksel Dinamikler” sekmesi yardımıyla dişler arasında gerçekçi bir dönmeyi sağlar.

Vida İlişkisi

Üzerine diş açılmış bir mil veya vidanın merkezlendiği somun içerisinde hareketinin sağlanması için Mekanik montaj sekmesi altında yer alan “Vida” ilişkisi komutu seçilmelidir. Milin her hareketinde mil ileri doğru gidecektir.

SOLIDWORKS mekanik montaj hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var? Bize https://www.armadayazilim.com/iletisim adresinden ulaşabilirsiniz. 

Son olarak blog üzerinde yer alan SOLIDWORKS hakkındaki diğer makalelere de göz atmanızı tavsiye ederiz. Görüşmek üzere.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir