Hareket Analizi ile Hangi Problemleri Çözebiliriz…

Genel Bakış

Hareket analizi nedir? Hangi sorunları çözebilir? Ürün tasarım sürecine nasıl faydası olabilir? Bu bülten bu sorunların bazılarını ele almakta ve hareket analizinin çözebileceği ortak problemleri irdelemektedir. Bir CAE tasarım arası olarak kullanılan hareket analizinin gerçek uygulamalarını da sunmaktadır.
sim
 
1980’lerde bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yöntemlerinin tasarım mühendisliğinde ilk defa kullanılmaya başlamasından bu yana, sonlu eleman analizi (FEA) ilk genel kabul gören analiz aracı haline geldi. Geçen yıllar boyunca, tasarım mühendislerinin yeni ürünlerin yapısal performansını incelemesine ve çok sayıda zaman alan, maliyetli prototip üretmeyi CAD modelleri üzerinde çalıştırılan pahalı olmayan bilgisayar analizleriyle değiştirmesine yardımcı oldu.
Bugün, mekanik ürünlerin karmaşıklığının gittikçe artması ve yeni tasarımları daha çabuk piyasaya sürme rekabetinin şiddetlenmesi nedeniyle, mühendisler analizin kapsamını FEA’nın ötesine genişletmek için daha fazla baskı hissetmektedir. FEA ile yapısal performansı analiz etmeye ek olarak, fiziksel prototipleri inşa etmeden önce mühendislerin yeni ürünlerin kinematiğini ve dinamiğini de belirlemesi
gerekmektedir.
Katı gövde dinamiği olarak da bilinen hareket analizi bu sorunları çözmek için bir analiz yaklaşımı sunar. Kullanımı hızla artmaktadır ve arttıkça tasarım mühendisleri hakkında daha fazla bilgi etmek için bu soruları sormaktadır: Nedir? Hangi sorunları çözebilir? Ürün tasarım sürecine nasıl faydası olabilir?
Bültenin devamını indirmek için tıklayınız.
pdf_download

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir