Toz Metalurjisi Nedir?

Toz Metalurjisi yöntemi geleneksel olan metal şekillendirme yöntemleri olan döküm, talaş kaldırma, sıcak ve soğuk presleme gibi proseslere alternatif olarak geliştirlmiştir. Toz Metalurjisi yöntemiyle imalatı zor parçaların (küçük, fonksiyonel, kompozit yapılar, vb.) toz formunda hammaddelerden başlayarak ekonomik, yüksek mukavemetli ve minimum toleransta üretilmesi yöntem ve tekniğidir. Genel olarak metal tozlarının bir kalıpta sıkıştırılmasının ardından ergime sıcaklığının altında sinterlenmesi esasına dayanır.

toz-metalurjik-Birlesik-Metal-76K

Okumaya devam et

Bi – Metal Döküm Yöntemi

Metal dökümü tarihi bir üretim ağacına sahip olup yıllar boyunca farklı araçlardan yararlanılmıştır ve endüstri devriminde önemli bir rol oynamıştır. Metal dökümü, bilindiği üzere, bir metalin ergime sıcaklığının üzerine ısıtılarak ergitilmesi daha sonrada içerisinde boşluklar ve maçalar içeren kalıba istenen şekil elde edilmek üzere dökülmek suretiyle yapılmaktadır.

Okumaya devam et

QFORM ile Dövme Simülasyonu

QFORM ile Dövme Simülasyonu

GENEL METAL ŞEKİLLENDİRME (GENERAL METAL FORMING)

QFORM programı, soğuk ve sıcak dövme, açık kalıpta dövme, haddeleme, ekstrüzyon ve diğer metal şekillendirme proseslerinin simülasyonu ve optimizasyonu için tasarlanmıştır. Ayrıca mikro yapı tahmini ve ısıl işlem simülasyonu gibi ek modüllere de sahiptir.

Kullanıcı dostu ara yüzü, modern programlama teknikleri ve işlevselliği sayesinde en hızlı şekilde simülasyon yapabilmeyi sağlar. Yazılım çekirdeği çok güçlüdür ve evrenseldir. Bu sayede her türlü metal şekillendirme proseslerinin simülasyonu yapılabilir.

Başlangıç verilerinin hazırlanması, sonuçların gözlemlenmesi ve prosesin simülasyonu tek bir pencerede görünmektedir. Tek bir pencerede simülasyonun her adımını inceleyebilmemiz, gerektiği yerlerde başlangıç verilerini veya simülasyon parametrelerini düzenleyebilmemiz, çalışma verimliliğine büyük ölçüde etki etmektedir.

Yeni algoritmalar sayesinde, çok çekirdekli işlemciler ve bütün bilgisayar kaynakları etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu durum, simülasyonun çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Çözücü ve kullanıcı ara yüzü ayrı olsa bile aynı anda çalıştıkları için, komplike bir simülasyon çalışırken dahi sonuçlar gerçek zamanlı olarak görülebilir. Kullanıcının, karmaşık teknolojik süreçleri hızlı bir şekilde tanımlaması ve simülasyondan elde edilebilecek zengin veriyi kolayca görüntüleyebilmesi için birçok araç mevcuttur.


QForm’ da simülasyonu yapılabilen çeşitli işlemler, aşağıdaki özellikler sayesinde devamlı genişletilebilir:

– Karmaşık takımların simülasyonu,
– Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar,
– Kesin ve belirgin entegrasyon yöntemi,
– Farklı malzemelerde çok sayıda iş parçası oluşturabilme,
– Yaylı araç ve yük tutucu simülasyonu,
– Bir simülasyon modelinde herhangi bir sayıda araç ve iş parçasının kullanılabilmesi,
– Isıl ve mekanik problemin iş parçası – takım sisteminde birbirine bağlı olması,

-Kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturma,
– İş parçası ve takımlar için özel sınır koşulları,
– Visko-plastik ve elastik-plastik deformasyon simülasyonu,
– Termo-elastik-plastik problem simülasyonu,


– Simülasyon parametrelerini ve sonlu eleman ağ yapısını düzenleme yeteneği,
– Döküm simülasyonu yazılımlarından(ProCast, MagmaSoft) simülasyon sonuçlarını çekme,


Simülasyon sırasında sonlu elemanlar yöntemi için ağ oluşturulması genellikle otomatik olarak yürütülür. Kullanıcı müdahalesini gerektirmez. QForm, deforme olmuş malzemeler, takım malzemeleri, sürücüler ve yağlayıcılardan oluşan büyük bir veri tabanı ile birlikte gelir. Programda tanımlı mekanik, hidrolik ve vidalı presler, çekiçler, döner ekipman ve çeşitli sürtünme modelleri vardır.

5 dilde çevrilmiş ayrıntılı kullanım kılavuzunda, metal şekillendirme simülasyonunun teorik temelleri ve ilginç örnekler kolay anlaşılır bir şekilde yazılmıştır.