QForm İle Dövme Teknolojisinin Optimizasyonu

QForm İle Dövme Teknolojisinin Optimizasyonu

DMM International’ın ürettiği D-Ring parçasının dövme teknolojisinin tasarım aşamasında simülasyon yoluyla optimizasyonu bu videoda gösterilmiştir. QForm yazılımından önce kullanılan dövme teknolojisinde dövülmüş parça yüzeyinin %60’ında katmer oluştuğu görülmüştür; bu da bir kusura ya da bu kusuru gidermek için ek bir işlem oluşturuyordu. Bunun sebebi bu teknolojinin oldukça hassas bir konumlamaya ihtiyaç duymasıydı. Ayrıca dövme işleminden önce ek delme işlemi gerektiriyordu.

Bu teknoloji, QForm yazılımında gerçekteki deneme dövmeleri yapılmadan simülasyon yoluyla geliştirildi. Metal akışını rahatlatmak için kalıplara bir miktar boşluk eklenmiştir. Bu iyileştirme sonucunda standart iş parçası ön delme işlemine gerek kalmadan kullanılabilir. En önemli faydası simülasyon yoluyla elde edilen ve doğrulanan yeni teknolojinin hassas konumlandırmaya gerek duymaması. Üretim ekibi kusurlardan dolayı kalite kontrolü geçemeyen ürünlerin ortadan kalktığını gördü. Artık ürettikleri parçanın kritik kısmında katmer oluşmuyordu.

 

Alüminyum Profil Ekstrüzyonunun QForm’da Simülasyonu

Alüminyum Profil Ekstrüzyonunun QForm’da Simülasyonu

QForm ekstrüzyon analiz programı, kalıptaki termal ve mekanik etkileri göz önünde bulundurarak malzeme akışını simule edebilen pazardaki tek yazılımdır.

İnce cidarlı alüminyum profillerin ekstrüzyonunun, QForm ortamında yapılmış simülasyon sonuçları bu videoda gösterilmektedir. Birinci uygulamada, bir yapı profilinin ekstrüzyonunun simülasyonu gösterilmektedir. Profilin şekli, kalıp setinin gerilme-gerinim durumu, kalıp deformasyonu, malzeme akış hızı, geçiş açıları ve simülasyon sonuçları ile gerçekte üretilen parçaların karşılaştırılması görülmektedir.

İkinci simülasyonda, ekstrüzyon prosesi esnasında takım esnemesinden kaynaklanan pah açısı, tüm biyetteki sıcaklık dağılımı ve kütüğün ilerleme miktarına bağlı oluşan yeni malzeme yüzdesi değerlerinin verildiği bir grafik görülmektedir.

 

 

QFORM ile Dövme Simülasyonu

QFORM ile Dövme Simülasyonu

GENEL METAL ŞEKİLLENDİRME (GENERAL METAL FORMING)

QFORM programı, soğuk ve sıcak dövme, açık kalıpta dövme, haddeleme, ekstrüzyon ve diğer metal şekillendirme proseslerinin simülasyonu ve optimizasyonu için tasarlanmıştır. Ayrıca mikro yapı tahmini ve ısıl işlem simülasyonu gibi ek modüllere de sahiptir.

Kullanıcı dostu ara yüzü, modern programlama teknikleri ve işlevselliği sayesinde en hızlı şekilde simülasyon yapabilmeyi sağlar. Yazılım çekirdeği çok güçlüdür ve evrenseldir. Bu sayede her türlü metal şekillendirme proseslerinin simülasyonu yapılabilir.

Başlangıç verilerinin hazırlanması, sonuçların gözlemlenmesi ve prosesin simülasyonu tek bir pencerede görünmektedir. Tek bir pencerede simülasyonun her adımını inceleyebilmemiz, gerektiği yerlerde başlangıç verilerini veya simülasyon parametrelerini düzenleyebilmemiz, çalışma verimliliğine büyük ölçüde etki etmektedir.

Yeni algoritmalar sayesinde, çok çekirdekli işlemciler ve bütün bilgisayar kaynakları etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu durum, simülasyonun çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Çözücü ve kullanıcı ara yüzü ayrı olsa bile aynı anda çalıştıkları için, komplike bir simülasyon çalışırken dahi sonuçlar gerçek zamanlı olarak görülebilir. Kullanıcının, karmaşık teknolojik süreçleri hızlı bir şekilde tanımlaması ve simülasyondan elde edilebilecek zengin veriyi kolayca görüntüleyebilmesi için birçok araç mevcuttur.


QForm’ da simülasyonu yapılabilen çeşitli işlemler, aşağıdaki özellikler sayesinde devamlı genişletilebilir:

– Karmaşık takımların simülasyonu,
– Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar,
– Kesin ve belirgin entegrasyon yöntemi,
– Farklı malzemelerde çok sayıda iş parçası oluşturabilme,
– Yaylı araç ve yük tutucu simülasyonu,
– Bir simülasyon modelinde herhangi bir sayıda araç ve iş parçasının kullanılabilmesi,
– Isıl ve mekanik problemin iş parçası – takım sisteminde birbirine bağlı olması,

-Kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturma,
– İş parçası ve takımlar için özel sınır koşulları,
– Visko-plastik ve elastik-plastik deformasyon simülasyonu,
– Termo-elastik-plastik problem simülasyonu,


– Simülasyon parametrelerini ve sonlu eleman ağ yapısını düzenleme yeteneği,
– Döküm simülasyonu yazılımlarından(ProCast, MagmaSoft) simülasyon sonuçlarını çekme,


Simülasyon sırasında sonlu elemanlar yöntemi için ağ oluşturulması genellikle otomatik olarak yürütülür. Kullanıcı müdahalesini gerektirmez. QForm, deforme olmuş malzemeler, takım malzemeleri, sürücüler ve yağlayıcılardan oluşan büyük bir veri tabanı ile birlikte gelir. Programda tanımlı mekanik, hidrolik ve vidalı presler, çekiçler, döner ekipman ve çeşitli sürtünme modelleri vardır.

5 dilde çevrilmiş ayrıntılı kullanım kılavuzunda, metal şekillendirme simülasyonunun teorik temelleri ve ilginç örnekler kolay anlaşılır bir şekilde yazılmıştır.