SOLIDWORKS Random Vibration Analiz #3

Random Vibration Analiz çalışmamızın son makalesi ile karşınızdayız. Bir önceki çalışmamızın bütün detayları için buraya tıklayabilirsiniz. Artık analiz sonuçlarını göreceğiz. Son olarak sönümleme katsayısını 0.025  olarak eklemiştik.

Frekans nokta sayısı, Harmonik etüdünde olduğu gibi rastgele titreşim çalışmasında da aynı işleve sahiptir. Herhangi bir miktar için rastgele titreşim çalışmasının çözümü, maksimum yanıt genlikleri ile vadiler ve farklı zirveler içerecektir. Rastgele titreşim çalışması bu nedenle, çalışma frekansının doğal frekanslarla çakıştığı çözümü her zaman çözecektir. Bunlar, bir rezonansın meydana gelebileceği potansiyel olarak kritik konumlardır. Düzgün genlik yanıtı işlevi elde etmek için;

Simülasyon çalışması, çözümü her frekans bandında ek bir noktada çözer. Bu ek noktaların sayısı bu parametre ile kontrol edilir. Frekans noktalarının sayısını artırmak, hesaplama süresini uzatacak, ancak aynı zamanda daha sorunsuz bir çözüm sağlayacaktır. Doğru RMS değerlerini elde etmek için ortaya çıkan PSD eğrisinin doğru entegrasyonu için sorunsuz çözüm önemlidir.

Korelasyon, çözüm sürecinde sonlu eleman modelinin düğümleri arasında ne kadar korelasyon gerektiğini tanımlar. Her zaman Tam korelasyonlu seçeneğin kullanılması önerilir. Tamamen kolerasyonsuz  seçeneği yalnızca sistemde yeterli hesaplama gücü yoksa kullanılmalıdır. Kısmen korelasyonlu seçeneği sık kullanılmaz ve yalnızca ileri düzey kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.

Analiz Sonuçları

İlk olarak, ortaya çıkan yer değiştirmeler, hızlar ve ivmeler için RMS sonuçlarına bakacağız.

İç kafesin yan panelinde 4,7 mm’lik bir deformasyon meydana gelmektedir. Bu deformasyon sistemin toplamındaki deformasyon ‘dur.

Z yönündeki deformasyon

Y yönündeki deformasyon

X yönündeki deformasyon

Panodaki hız değişimi

Sistemde meydana gelen ivme birimi m/sn^2 olarak da değiştirebiliriz.

Analiz sonucunda ivmeleri “Psd (g2/hz)  olarak da alabiliriz.

Tasarım üzerinde istediğimiz bir noktada “PSD” diyagramı elde edebiliriz.

Bütün detaylarıyla ele aldığımız Random Vibration Analiz çalışmamızın sonuna geldik. Analiz çalışmalarınız için destek ihtiyacınız bulunuyorsa bizlere https://armadayazilim.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

Leave a Reply