SOLIDWORKS Geometri ile Topoloji Arasındaki Fark

Geometri ile topoloji kavramları sıklıkla karıştırılır. Bu kavramların net olarak anlaşılması, SOLIDWORKS kullanımı açısından da önem taşır. Öncelikle geometri ile topoloji kavramlarını kısaca tanımlayalım.

Geometri  şekli, boyutu ve konumu ile geometrik şekli tanımlar. Bir modelin geometrisi düz veya eğri olabilir. Geometride noktalar, çizgiler ve düzlemler gibi geometrik öğeler tanımlanır.

Topoloji, geometrik öğelerin birbirleriyle nasıl bağlandığı  ve bunların nasıl ilişkili olduklarını tanımlar. Topolojik elemanlar köşeler, kenarlar ve yüzlerden oluşur. Katı bir modelin örtülü veya açık olarak tanımlanmış köşeleri, kenarları ve yüzleri arasındaki ilişkiyi gösterir

Topoloji ilişkileri açıkladığı gibi, bazı örnekler şunları içerir:

  • Hangi kenarlar hangi köşelerde buluşuyor?
  • Hangi kenarlar hangi yüzün sınırlarını oluşturur?
  • Hangi kenar iki bitişik yüz arasındaki ortak sınırdır.

Basit bir küp için topoloji, iç kenarları kesen altı yüz olarak tanımlanır. Kenarlar sekiz köşe tanımlar. Geometride ise eşit aralıklı sekiz noktadan ve paralel ve dikey çizgiler ve düzlemler olarak tanımlar.

Orijinal topolojisini korurken katı bir modelin geometrisini parametrik olarak değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki görüntüde, verilen katıların hepsi aynı topolojiye sahiptir, ancak farklı geometrilere sahiptir.

Aşağıdaki her iki tasarımda 6 yüz, 12 kenarlar ve 8 köşe bulunmaktadır ve Topolojik olarak aynıdırlar. Soldaki katı modelde düzlemsel yüzlere ve hepsi düz olan kenarlara sahiptir. Sağdaki tasarımda ise durum böyle değildir.

Katı İle Yüzey Arasındaki Fark

Katı bir modeldeki köşeler, kenarlar ve yüzler arasındaki ilişki Euler formülünde tanımlanmıştır. Bir katının geçerli olması için Euler’in formülü yerine getirilmelidir.

Euler formülünde köşe sayısı (V)  ,kenar sayısı (E) , yüz sayısı (F)  olması durumunda  V – E + F = 2 olarak tanımlanır. Bu denklem, a’nın topolojik doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Bir katının geçerli olması için Euler’in formülü yerine getirilmelidir.

Umuyoruz ki iki kavram net olarak anlaşılmıştır 🙂 Merak ettikleriniz için bizlere https://www.armadayazilim.com/iletisim adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir