3B CAD Verilerinden Yararlanarak Teknik İletişimi Modernleştirme

Günümüzde ürün şirketleri, ürünlerini pazara daha hızlı ve daha etkili bir biçimde sunmak amacıyla tasarım mühendisliği süreçlerini otomatikleştirmişlerdir. Ancak pek çok şirkette ürüne destek sağlayan teknik verilerin oluşturulması işleminden oluşan teknik iletişim ne yazık ki bu otomatikleştirme süreci kapsamına dahil edilmemekte, dolayısıyla tasarım süreciyle eş zamanlı bir biçimde yürütülememektedir. Artık teknik iletişimi tasarım sürecinin bir parçası haline getirip bu süreçle eş zamanlı olarak ilerlemesini sağlayarak engelleri kolaylıkla aşabilirsiniz. Dassault Systèmes SolidWorks Corp. tarafından sunulan, grafiklere dayalı özel ve güçlü teknik iletişim aracıyla, teknik iletişimden sorumlu tüm çalışanların, 2B ve 3B grafik içerik oluşturmaları için 3B CAD verilerini farklı amaçlar doğrultusunda yeniden kullanmalarını sağlayabilirsiniz.

blog

İş fırsatı
Ürün tasarımı yapan şirketler Ar-Ge süreçleri ve ürün stratejileri için oldukça fazla zaman ayırır ve bu alanda önemli miktarlarda yatırımda bulunur. Sizi farklı kılan ve rekabet avantajınızı korumanızı sağlayan özellik budur. Günümüzde, teknik iletişim için de aynı şekilde yatırım yapmanız gerekmektedir. Bu konu, farklılaşmanız ve rekabet ortamında kalıcılığınızı sürdürmeniz açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Teknik iletişim, kullanım kılavuzları, montaj talimatları, diyagramlar ve ürünle ilgili diğer teknik verilerin oluşturulduğu süreçtir. Bu veriler kullanıcıların ürünlerinizi monte etmelerini, satmalarını, ürünle ilgili sorunları gidermelerini ve ürünlerinizi keyifle kullanmalarını sağlar. Teknik iletişim malzemeleri, genel ürün ve marka deneyiminin ayrılmaz
birer parçası niteliğindedir. Teknik belgeler, müşterilerin ürünlerinizle ilk karşılaştıklarında genel olarak başvurdukları kaynaktır. Her ne olursa olsun, çoğu müşteri şirketinizi teknik belgelerinizin kalitesine dayanarak değerlendirecektir. Etkili teknik iletişim ikincil bir özellik değil, vazgeçilmez bir zorunluluktur. Etkili teknik iletişim, tasarım, üretim, montaj, satış ve destek maliyetlerini düşürmenize yardımcı olabilir.

Örneğin:
• İyi düzenlenmiş montaj talimatları, üretim sürecinde meydana gelebilecek hatalardan kaynaklanan zararları düşürebilir. İyi düzenlenmiş ambalajlama talimatları, nakliye sırasında düşürülen veya zarar gören ürünlerden kaynaklanan zararları azaltabilir.
• Geliştirme aşamasındaki yeni bir ürünün ayrıntılı bir modelinin oluşturulması, ön satış ekibinizin çok sayıda siparişi daha hızlı bir biçimde kapatmasını sağlayabilir.
• Ürün için oluşturulan kısa “canlandırma” desteği, kullanıcının Teknik Destek birimini aramasına gerek kalmadan sorunu gidermesine yardımcı olabilir.

composer

Robert Juliat’nın satış ekibi, bir günden daha kısa bir sürede tiyatro ışıklandırma ekipmanıyla ilgili bir video animasyon hazırlayarak SolidWorks prototipini onaylanmasından birkaç gün sonra ilk siparişlerini aldı.

Ne yazık ki pek çok şirket zaman kazandıran, tasarruf etmenizi mümkün kılan ve markayı koruyan bu gibi teknik iletişim malzemelerini yeterli derecede hızlı ve maliyet verimliliği sağlayacak biçimde üretememektedir. Kullanıma sunulduklarında satışların artmasına ya da maliyetlerin düşmesine yardımcı olabilecek malzemeleri, ürün yaşam döngüsünün erken aşamalarında ortaya koyamamaktadır. Bunun yanı sıra, önem teşkil eden olasılıklar açısından satış tekliflerinde kullanılmak üzere bu malzemelerden yeteri kadar üretememektedir. Pek çok şirket teknik iletişim üretim süreçlerinde halen eski yöntemleri kullanmaktadır. Sonuç olarak etkili teknik iletişim ideal olarak her ürün tasarımı sürecinin bir parçasını teşkil etmesi gerektiği halde genel olarak ürünlerin arasına iliştirilmiş birer belge olmaktan öteye gidememektedir. Aberdeen Group* tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, dinamik yayıncılık alanında doğru otomasyon ve uygulama yöntemlerini benimsemiş olan ve sınıfında en iyi işletmeler arasında bulunan kuruluşlar ticari açıdan son derece önemli avantajlar elde etmiştir. Söz konusu avantajlar arasında şunlar bulunmaktadır:

• Son 12 ay içinde müşteri memnuniyeti puanlarında %23 artış
• Müşteri Destek birimine yöneltilen soruların sayısında %20 düşüş
• Üründen elde edilen gelirde %18 artış
Ürün tasarımı süreçlerinizi 3B CAD yardımıyla modernleştirmeye yatırım yaptıysanız, teknik iletişimi akıcı hale getirerek kolaylaştıran işlenmemiş malzemelere, yani 3B CAD verilerine zaten sahipsiniz demektir. Gerek mühendisleri gerekse mühendis olmayan çalışanları bu 3B CAD verilerini kullanacak ve kolaylıkla çeşitli amaçlara uygun hale getirecek donanımı kazandırdığınızı bir düşünün. Teknik iletişimi gerçek bir iş fırsatına dönüştürebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: SOLIDWORKS teknik bülteninden alınmıştır.

armada yazılım logo_küçük

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir