Ürün geliştirme sürecinde yüksek performans için SOLIDWORKS Enterprise PDM

Aşağıda SOLIDWORKS Enterprise PDM Ürün Müdürü Allen Richard ile gerçekleştirilmiş söyleşiyi paylaşıyoruz:

Konveyör sistemlerinin tasarımında da kullanılan Solidworks CAD yazılımının tamamlayıcısı olan Solidworks Enterprise PDM yazılımı kullanıcılarına bilgi yönetimi disiplinini getirmekte. Bu yazılımın Ürün Müdürü Sayın Allen Richard ile yapılan söyleşiyi aşağıda beğeninize sunuyoruz.

Ürün geliştirme sürecinde kullanılan CAD yazılımları günümüzde sadece bir başlangıç olarak kabul edilmekte. Tasarım çalışmaları sırasında üretilen bilginin iyi yönetilmesi de sürecin performansı ve verimliliği açılarından büyük önem taşımakta, aynı zamanda örgütsel öğrenmeyi de sağlamakta. Konveyör sistemlerinin tasarımında da kullanılan Solidworks CAD yazılımının tamamlayıcısı olan Solidworks Enterprise PDM yazılımı kullanıcılarına bilgi yönetimi disiplinini getirmekte. Bu yazılımın Ürün Müdürü Sayın Allen Richard ile yapılan söyleşi aşağıda yer almaktadır.
Sayın Richard ürün geliştirme süreci için Solidworks’ün geliştirmiş olduğu çeşitli araçlardan biri olan Product Data Management, kısaca PDM yazılımları hakkında okuyucularımıza bilgi aktarmak istiyoruz. PDM yazılımları ürün geliştirme sürecine ne gibi katkı sağlar?
Pek çok açıdan PDM yazılımının eksik olması ürün geliştirme süreci için gereken kritik bir aracın bulunmaması demektir. Bugün ürün geliştirme çalışmaları yapılan her şirket sıklıkla tasarımın yeniden kullanımı kavramı üstünde durur olmuştur. Evet zaman içinde yapılan tasarımlar değişiktir ancak benzer yanları da bulunmaktadır. Yeniden kullanılabilirlik kavramı benzer yanlardan yararlanmayı, onları tekrar tekrar çizmemek gerektiğini vurgulamaktadır. Bu aklın bir gereğidir. Ancak bunun için tasarımlanacak ürüne benzer ürünün çizimlerine erişmek gerekmektedir. Tasarımcılar binlerce çizim içinde benzer olanı kolaylıkla bulamaz iseler “en iyisi ben bunu baştan çizeyim” derler. Bu önemli bir karardır. Tasarımcı çizecek bir başkası kontrol edecek, bir diğeri test edecektir. Bütün bunlar şirket için ciddi bir zaman kaybı ve maliyettir. PDM yazılımlarının ürün geliştirme sürecine ciddi biçimde katkı sağladığı alanlardan biri benzer parçaları bulma olanağı sağlamasıdır.
Bu konuyu biraz açalım lütfen bay Richard, PDM bunu nasıl sağlamaktadır?
Şirketlerin arşivlerinde yüz binlerce hatta daha fazla sayıda çizimleri olabilir. PDM sahip olduğu arama motoru sayesinde tasarımcının arzu ettiği gibi arama yapmasını sağlar. Örneğin tasarımcı son iki yıl içinde destekle tutturulmuş raf çizimlerini getir dediğinde bunu yapabilir.
Bu sözlerinizden PDM’in Google benzeri arama motoruna sahip olduğunu anlıyoruz.
Bu Solidworks Enterprise PDM’in özelliklerinden bir tanesidir. PDM yazılımı temelde bir veri tabanı kullanılır. İçinde tasarım dosyalarını tutar ve dosyalar hakkında bilgileri de tutar. Buna metadata, ‘data hakkında data’ diyoruz. Bu sayede veri tabanında ne varsa ve nerede ise bilmektedir. Bu sayede de istendiğinde arama yapan tasarımcının önüne getirebilmektedir. Ancak Solidworks Enterprise PDM değişik düzeylerde arama yapabilir. Metadata’dan başka kelimeler ile parça numaraları ile de arama yapabilirsiniz. Bu kelimeler dosyanın başlığında bulunabileceği gibi açıklama kısmında da yer alıyor olabilir. Ayrıca belirli tarihler arasında yapılmış çizimleri de gösterebilir. Çünkü tarih bilgisini de kaydetmekte.
Adından da anlaşıldığı gibi ürün veri yönetimini başarıyla yapan bir yazılım türü bu PDM.
Evet. Bazı durumlarda tasarımcılar çalışmakta oldukları dosyaları dahi kaybedebilmekte ve işe yeni baştan koyulmaktadırlar. Araştırmalar manüel dosya yönetimi yapmanın tasarımcının zamanının % 40 ila 60’ını aldığını göstermekte. PDM bu tür durumları engeller. PDM olmadan yürütülen çalışmalarda bu tür durumlar olağan hale gelebilir. Bu zaman kaybının yanı sıra verilerin gereksiz yere şişmesi anlamına da gelir. Üç boyutlu CAD sistemleri kullanarak daha verimli çalışma tarzına geçen şirketler ciddi anlamda büyük miktarlarda veri üretmektedirler. Buna ek olarak üç boyutlu sistemde çeşitli referanslar, ilişkiler, başka dosyalarla karşılıklı bağıntılar, örneğin parçalar, çizimler, malzeme listeleri, ürün ağaçları, NC programlar, konfigürasyonlar bulunmaktadır. Bütün bu konuları daha iyi anlamamız, parçalar arsındaki ilişkileri daha iyi kavramamız için PDM teknolojisine gereksinimimiz var. Bunların yönetimi en iyi biçimde PDM yazılımları ile başarılabilir.
Organize ve düzenli bir ürün geliştirme süreci için PDM’in çok faydalı olduğu görülüyor. Peki ben PDM’e bir çizim versem, buna benzeyenleri getir desem getirebilir mi?
Henüz getiremez ama üzerinde çalışıyoruz.

Sayın Richard bir de PLM; Product Life Cycle yönetim yazılımları olduğunu biliyoruz. Bunlar ürün tasarımı yapılıp pazara sunulduktan sonra da kullanılmaya devam ediliyor. PLM çözümleri de bünyelerinde PDM yazılımı barındırıyorlar değil mi?
Evet. Belirttiğim gibi PDM fonksiyonlarından mahrum iseniz ürün geliştirme sürecinizi yüksek performanslı biçimde sürdüremezsiniz. O nedenle PLM içinde PDM bulunur. Nihai amaç PLM kullanmak olabilir. Ancak bunun için PDM çözümü ile başlangıç yapmak kesinlikle doğru bir tercihtir.
Solidworks Enterprise PDM’in başka yararları da var mı?
Başka potansiyel yararları da bulunmaktadır. Örneğin bir firmada bir montaj çizimi yapılır ortak arşive yerleştirilirse ve bir başkası bunu alıp parçalardan on tanesini başka dosyaya kaldırırsa veya montaj dosyasının ismini değiştirirse normal koşullarda o dosyaya ve alınan parçalara erişme olanağı kalmaz. Ancak Solidworks Enterprise PDM her bir işlemin izini kaydetmekte olduğundan kullanıldığı şirketlerde bu tür sorunlar yaşanmaz. Özellikle tasarım ekipleri büyüdüğü ve tasarım çalışmaları dağıtık bir coğrafyada yürütüldüğü zaman yararı daha iyi anlaşılmaktadır.
Solidworks Enterprise PDM akıllı bir detektif gibi çalışıyor. Şirkete bir disiplin getiriyor ve arşivi koruyup düzenli biçimde tutuyor.
Evet. Bundan başka Solidworks Enterprise PDM revizyon kontrolü de yapmaktadır. Ürün geliştirme süreçlerinde en kötü olaylardan biri revize edilmiş son çizim yerine ondan öncekilerden birinin işleme konmasıdır. Bu hayli can sıkan bir yanlıştır. Solidworks Enterprise PDM bu konuda hata yapma olasılığını ciddi biçimde azaltır. Çalışma tarzı bir kütüphane gibidir.
Sayın Richard Solidworks Enterprise PDM’in öğrenme eğrisi nasıldır.
Ortalama kullanıcı için bir saatten azdır. Bunun nedeni Microsoft kullanıcı arayüzüne benzemesidir. Herkes Microsoft ofis kullanmakta olduğundan kolayca öğrenmektedir.
Sezgisel olarak kullanılabilir, çok kişi kendi kendine öğrenebilir gibi görünüyor. Sayın Richard az önceki açıklamalarınızdan Solidworks Enterprise PDM ile veri paylaşımı yapılabileceği izlenimi de edindim. İzlenimim doğru mu?
Elbette. Tasarım ekipleri globalleştikçe dijital ürün verilerinin yönlendirilmesi, izlenmesi ve güvenliklerinin sağlanması zorlaşmaktadır. Solidworks Enterprise PDM bu konuda yararlı ve güvenilir bir araçtır. Verilerin senkronizasyonunu kolaylaştırmaktadır. Bir doküman yönetim yazılımı özelliği de bulunduğu için iş akışlarını otomatize etmek olanağı da vardır.
Sayın Richard Solidworks Enterprise PDM uyarlama, destek ve ERP sistemleri ile entegrasyon açılarından ne durumdadır.
Solidworks Enterprise PDM çok az customization gerektiren ve kolay yönetilen bir yazılımdır. Açık sistem yapısı sayesinde de ERP kategorisi yazılımlarla haberleşmesinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Özel bir donanım yatırımı da gerektirmemektedir. Satın almadan, kalite departmanına kadar pek çok çalışanın yararlanabileceği bir araçtır. Hızlı ve yüksek bir geri dönüş sağlamaktadır.
Kaynak: haberortak

SOLIDWORKS Enterprise PDM hakkında daha fazla bilgi almak için:

[email protected]

armada yazılım logo_küçük

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir