CAD Kullanıcıları için, 3D Farelerin Ekonomik Geri Ödemesi

Not: Bu yazı, Technology Assessment Group tarafından Temmuz 2008’de hazırlanmış,”The Economic Payback of 3D Mice for CAD Design Engineers” isimli araştırma raporunun bir tercümesidir.

GE, IBM ve University of Toronto tarafından yapılan kullanıcı arabirimi araştırması, 3D CAD gibi karmaşık 3D uygulamalarındaki önemli verimlilik artışının, “6 serbestlik derecesi” (6DoF – 6 Degrees of Freedom) özelliğini barındıran 3D fareler sonucunda oluştuğunu belirtiyor.


Bu çıkan rapor, piyasa verileri ve bağımsız araştırmaları, şirketlerin ekonomik sonuçlarını tahmin etmeleri konusunda taslak oluşturmaları için birleştirir.

Önemli Sonuçlar

 • CAD tasarım mühendislerinin %84’ten fazlası, 3D mouse kullanımının sonucu olarak, ürün tasarımlarında ya da tasarımdaki hata tespitlerinde önemli ya da belirgin bir gelişme rapor etti.
 • 3D mouse kullanan CAD kullanıcılarının rapor ettiği ortalama verimlilik artışı %21.
 • 3D Mouse’ların geri ödeme süresi çok kısadır, genellikle 1 aydan daha az.

Giriş

Rakiplerden önce pazara yüksek kaliteli, kusursuz ürünler sunmak, her şirketin başarısının anahtarıdır. Her iki faktör de – kalite ve pazara giriş hızı –  kritiktir. Şirketler performanslarına göre kolayca yükselip düşebilirler. İş dünyası bunun bir çok örneği ile doludur. Örneğin:

 • Otomobil şirketleri, müşterilerin ekonomi anlayışına ve hükümet düzenlemelerine   karşılık olarak yeni nesil verimli yakıt kullanan araçları pazara sunmak için yarışıyor.

– Reuters’in raporuna göre, “Bu yarış yeni bir pazar oluştururken ve şarj edilebilir elektrikli araçlar bu pazarı kızıştırırken, GM yöneticileri Volt modelinin Amerikalı otomobil üreticilerinin, bölgesel teknoloji kralı, Japon rakip Toyota Motor Corp.’u engelleme çabaları için çok can alıcı olduğunu belirtti “

 • Cep telefonu şirketleri, müşterilerine cezbedici teklifler sunmak için mücadele ediyorlar.

– 2006’da Hot Razr modeli ile lider olan Motorolla, daha sonra ilgi uyandıran modeller sunamayınca, 2008 yılında 3. sıraya geriledi.

 • Uçak üreticileri, ileride gelirlerinin önemli bir yüzdesini oluşturacak olan modelleri  üretmeye çabalıyorlar. Rakiplerinden bir kaç ay önce pazara girmek, bir kaç milyar dolarlık sipariş farkı yaratabilir.

Ürün geliştirme zincirinde, yüksek kaliteli ve kusursuz ürünlerin hızlıca pazara sunulmasındaki en önemli nokta, CAD dizayn mühendislerin performansıdır. Eğer ürün tasarımlarını geliştirebilirlerse, problemleri erken fark edebilirlerse, ve tüm bunları daha kısa zamanda yapabilirlerse, şirketlerinin Pazar performanslarını yükseltmeye katkıda bulunurlar.
GE Research, IBM, the University of Toronto yapılan temel kullanıcı arayüzü araştırması,  CAD dizayn mühendislerine, 3D objeleri içgüdüsel olarak incelemelerine ve aynı anda her iki elle çalışmalarına olanak sağlayan kullanıcı arayüzü cihazları kullanımının performans artışlarını belgeledi.
3D mouse’lar, 3D modellerin içgüdüsel incelenmesine ve aynı anda her iki elin kullanımına olanak sağlayan kullanıcı arayüzü cihazlarıdır. 3D mouse’lara adapte olan şirket ve mühendisler, etkileyici performans artışları rapor etmişlerdir. 3D Mouse’ların ne kadar değişiklik yaptığına dair tam ve sayısal bir araştırma yapılmamıştır. Çünkü 3D Mouse’lar bir şirket yatırımıdır, ve bu yatırımların, şirketlerin organizasyonlarına uygunluğu değerlendirmek için kullanılabilecek ekonomik sonuçları anlamak önemlidir.
Teknoloji Değerlendirme Grubu (TAG), bu soruları yanıtlamak için aşağıdaki araştırmayı yayınladı:

 • 190 3D mouse kullanıcısının cevaplaması için, 14 soruluk bir anket hazırlandı. Bu anket Mayıs 2008’de, bağımsız bir araştırma kurumu olan MarketLab tarafından cevaplandırıldı. Ankette, kullanıcılara şu doğrultuda 3D mouse deneyimleri soruldu:
  • Ürün dizaynında fark edilen gelişmeler ve erken hata tespiti.
  • Verimlilik artışı (işlerini geliştirmekte ne kadar hızlıydılar).
  • 3D mouse ile kendilerini rahat hissetmeleri ve üretken olabilmeleri için geçen zaman.
  • 3D yazılımları kullanarak geçirdikleri zaman.

Bu rapor, bu araştırmalardan elde edilen sonuçları sunduğu gibi, temel kullanıcı arayüzü araştırması, bu sonuçların nedenleri açıklar. 
Rapor, şu temel yönetim sorularını içerir:

 • 3D Mouse’ların, 3D dizayn mühendisleri için yatırım geri ödemesi nedir?
 • Şirketimiz için ekonomik geri ödemeyi nasıl belirleyebiliriz?

Kullanıcı Sonuçları

ABD’de, 3Dconnexion 3D Mouse’ları kullanan, 190 CAD  mühendisi bu ankete katıldı. Bu anketin içinde, 10’dan daha az CAD kullanıcısı mühendisin yer aldığı şirketlerden, 500’den fazla CAD kullanıcısının yer aldığı şirketlere kadar geniş bir  aralık vardı.
Bu dizayn mühendisleri daha çok CATIA Inventor, NX, Pro/ENGINEER ve SolidWorks gibi bilinen 3D CAD uygulamalarını kullandılar.
Anketteki mühendisler, 3 aydan daha az ya da 2 yıldan daha fazla olmak üzere, 3D Mouse’ları tüm yönleriyle test ettiler. Aşağıda gösterilen oranlarla, bu mühendislerin %53’ü, 3D mouse’u bir yıldan az, %88’i iki yıldan daha az kulandı.

Şunun farkında olunmalıdır ki, bu kısa ve öz bir rapor olduğundan dolayı, yüzdeliklerde %±1’lık sapmalar olabilir.

İş Özellikleri

 CAD dizayn mühendisleri, diğer bilgisayar kullanıcılarından farklıdır, çünkü işlerinin bir parçası olarak günde saatlerce saatlerce özel 3D CAD yazılımlarıyla çalışırlar.
Buna göre, mühendislerin %74’ü günde en az 3 saat 3D yazılımlarıyla çalışıyorlar. %41 ise, günde en az 7 saatten fazla3D uygulaması kullanmakta. Şekil, kullanım dağılımını grup ve kümülatif olarak göstermektedir.
       

CAD Yazılımları ve 3D Mouselar

Daha önce de bahsedildiği gibi, ortak ve akademik araştırmalar gösterdi ki, yoğun olarak 3D uygulamaları kullanan kişilerin performansının artmasında, 3D mouse’ların 2 önemli özelliği rol oynuyor:

 • 3D objeleri ya da görüntüleri hızlıca yönlendirmek için, 6DoF (6 serbestlik dereceli) aletleri
 • Her iki elin de aynı kullanılmasına izin veren aletler (Örneğin, bir elde 3D mouse, diğerinde ise klasik 2D mouse)

Bu araştırma, 3D mouse kullanıcılarının işlerinde bu her iki özelliği de tecrübe edip etmedikleri ve bunun onlara daha yüksek kalitede dizayn, daha iyi hata tespiti ve daha hızlı çizimler yapabilme özelliği kazandırıp kazandırmadığını belirlemek için yapılmıştır.
Bu kullanıcıların %83’ü 3D Mouse’ların 6DoF navigasyon özelliğini “çok kullanışlı” ya da “mükemmel derecede kullanışlı” buldu, ve nerdeyse yarısı (%49) ise “mükemmel derecede kullanışlı” buldu. Neredeyse tüm kullanıcılar bu özelliği “kullanışlı” ya da “daha iyi” buldu.
Ayrıntılı yüzdelikler ise şekildeki gibi.

Aynı anda iki elle çalışmayla ilgili olarak, %75 3D Mouse’ların 2 elle çalıştırabilme özelliğini “çok kullanışlı” ya da “mükemmel derecede kullanışlı”  buldu, ve yine neredeyse yarısı,
“mükemmel derecede kullanışlı” olarak görüş bildirdi. Neredeyse tüm kullanıcılar bu özelliği “kullanışlı” ya da “daha iyi” buldu.
Ayrıntılı yüzdelikler ise şekildeki gibi.

O zaman bu faktörler ürün dizayn sonucunu nasıl etkiledi? Giriş kısmında yüksek kaliteli, kusursuz ürünler bir şirketin başarısının anahtarı olarak tanımladı. Ve 3D Mouse’lar ürün kalitesini artırıp hataları azaltabilir mi?
Ankete katılan kullanıcılara, 3D Mouse’ların çalıştıkları dizaynları çok daha kolay bir şekilde döndürmelerini, incelemelerini ve keşfetmelerini sağladığını belirtti. Sonuçta:

 • Kullanıcıların %85’i, dizaynlarında  “önemli” ya da “fark edilir” bir gelişme gördü.
 • %84’ü ise,  hata tespitinde “önemli” ya da “fark edilir” gelişmeler olduğunu kaydetti.

    
Bunlar çok yüksek yüzdeler, CAD dizayn mühendislerine 3D mouse sağlayan şirketlerin rahatlıkla umut edebilecekleri sonuçlardır.
Peki ya dizayn hızı? Dizayn mühendislerinin tasarımlarını yaratmak için gereken zaman? 3D mouse kullanarak, daha hızlı  ve daha üretkenler mi? CAD tasarımcılarının üretkenliğini artırmak ürünün pazardaki başarısı müthiş etkileyebilecek olan,  pazara daha hızlı girmeye katkıda bulunur.
CAD tasarımcıları, 3D mouse kullanarak ortalama olarak %21 oranında üretkenliklerini artırdıklarını belirtiyorlar. Kullanıcıların %86’sından fazlası, %10 ila %50  arasında bir üretkenlik artışını belirtiyor. İlgili şekli görebilirsiniz:

3D fareler için öğrenim süreci nedir? Eğer alışmak 3 ay alıyorsa, ve bir üç ay da üretken olmak için gerekiyorsa, bu üretkenlik kazanımı için öğrenim sürecini göze almak doğru mudur? Yeni bir şekilde çalışmayı kabul eden kullanıcılar için, bu yönteme çabuk alışmaları kritik bir konudur. Eğer bu yeni yöntemi, ağır ve kullanışsız bulurlarsa, kaybedecekleri noktalar olsa bile, bundan vazgeçeceklerdir.
Kullanıcıların yarıdan fazlası (%58) ilk dört saatte, büyük çoğunluğu ise (%80) iki gün içinde 3D mouse ile kendilerini rahat hissetmeye başladılar.

Peki kullanıcıların 3D mouse ile rahat değil de, “uzman” hissetmeleri ne kadar alır? Araştırma sonuçlarına göre, 3D mouse kullanıcıları hızlı bir şekilde “rahat hissetmek”ten “uzman hissetme” kısmına geçiş yaptılar: Kullanıcıların %66’sı ilk hafta içinde, %78’i ise 2 hafta içinde uzmanlaştılar.

Bir 3D mouse kullanıcısı ne kadar zamanda daha üretken hale gelir? Bu değiştirilen her çalışma yönteminin nihai amacıdır. Kullanıcıların neredeyse yarısı (%45), iki gün içinde; %68’i ise 1 hafta içinde daha üretken hale geldiklerini rapor ettiler.

3. KULLANICI ARAYÜZÜ ARAŞTIRMASININ TEMELİ

Üretim artışlarının temelini oluşturan, temel kullanıcı arayüzü konseptlerini anlamak oldukça önemlidir. Bu hem üretim artışlarını tecrübe eden CAD tasarım mühendisleri, hem de 3D farenin nasıl böyle bir fark yarattığını merak eden, profesyonel CAD mühendisi olmayan kullanıcılar için bir fikir sağlar. Bu kısım öncelikle bir CAD tasarım mühendisinin bilgisayar kullanışının normal bir kullanıcıdan nasıl farklı olduğunu açıklar. Daha sonra 3D CAD uygulamaları tarafından sunulan, kişisel kullanıcı arayüzü gereklerini ele alır. Bu kısımda kullanılan araştırmanın referansı, raporun sonundaki referanslar kısmındadır.

3.1 CAD Tasarım Mühendisleri ve Sıradan Bilgisayar Kullanıcıları

CAD tasarım mühendisleriçoğunlukla:

 • İş odaklı karmaşık CAD uygulamalarında çalışırlar,
  • En sık kullanılan 3D CAD uygulamaları CATIA, Inventor, NX, Pro/ENGINEER ve SolidWorks’tür.
 • Çoğunlukla günlerinin yarısından çoğunu CAD uygulamasını kullanarak geçirirler.
 • İş verimliliğini artırmak için yüksek performanslı bir bilgisayar ihtiyaç duyarlar.
 • Yazılım için 1000 Euro ile 50.000 Euro harcarlar.
 • Dünyada bir milyondan fazla 3D CAD kullanıcısı bu profili paylaşmakta.

Sıradan bilgisayar kullanıcıları is tam tersine:

 • İş odaklı, genel amaçlı (e-mail, web, hesap çizelgesi vb.) ve işe özel olmayan uygulamalar kullanırlar.
 • Ortalama olarak, günlerinin yarısından azını bilgisayarlar karşısında geçirirler.
 • Yüksek performanslı bir bilgisayara daha az ihtiyaç duyarlar.
 • Yazılım için 1.000 Euro’dan daha az harcarlar.

Aşağıdaki tablo, iki bilgisayar kullanıcı grubu arasındaki temel farkları özetlemektedir:

Bu farklılıklar 3D CAD uygulamalarının özellikleri ve özel sorunlarının incelenmesi için içerik sağlar.


3D CAD Uygulamalarının Özellikleri

 3D CAD kullanıcılarının, büyük ölçüde sıradan bilgisayar kullanıcılarından daha fazla emek gerektiren bir çalışma stilleri vardır. İşe özel uygulamaları, aşağıdaki yollarla çalışmalarını zorunlu kılar:

 • Daha sık navigasyon (modeller, açılar)
 • Daha karmaşık (görüş açıları) navigasyon (kaydırma,yakınlaştırma, yönlendirme vb.)
 • Önemli ölçüde daha fazla komut/dakika ve navigasyon/dakika yoğunluğu
 • Çok daha fazla sık kullanılan komutlar.

Örnekle açıklamak için, en sık kullandığı uygulama e-posta okunması olan sıradan bir kullanıcı düşünün. Kullanıcı e-postayı okumaya başlar ve büyük ihtimalle okumayı bitirmek için aşağı doğru kaydırır. Daha sonra “cevapla” ya da “ilet” seçilip bir sonraki e-postaya geçilir. Bu klasik senaryoda:

 • Navigasyon (dikey kaydırma) bir açı ile sınırlı, tıpkı diğer e-postanın seçilmesi gibi.
 • Kullanılan komutları sayısı bir hayli sınırlı.
 • Kullanıcı bant genişliği girdi gereksinimi hem navigasyon hem de komut için çok yüksek değil.

Eğer bu kullanıcının ellerini izlesek, gayet yavaş olduğunu görürdük. Tam tersine, 3D CAD kullanıcısının elleri ise, konserdeki bir piyanistin elleri gibi hızlıdır. Sağ el sürekli fareyi oynatıp fare tekerleğini döndürürken, sağ el de klavyedeki seçim tuşları (Ctrl, Shift, Alt ve Esc) ile meşgul olur. 3D CAD kullanıcıları ile yapılan araştırmalar ile, TAG 3D CAD kullanıcılarının navigasyon/dakika ve komut/dakika oranın normal kullanıcıların oranının 5 ila 10 katı fazla olduğunu tahmin etmektedir.  Bu yüksek sayıdaki navigasyon ve komut gereksinimi, bir sonraki bölümde açıklanan yüksek “Bandwith” gereksiniminin en temel sebeplerinden biridir.


Kullanıcı Arayüzü “Bandwidth”

3D CAD uygulamasının performansı 3 önemli noktadan etkilenebilir:

 • Bilgisayar bant genişliği
 • Grafik bant genişliği
 • Kullanıcı arayüzü bant genişliği

Açıklamak gerekirse, Pro/ENGINEER ya da SolidWorks gibi 3D CAD yazılımları kullanan ve musluk tasarlayan bir makine mühendisini ele alalım.

 • Hesaplamanın can alıcı noktası, 3D modeli güncel tutacak yazılım/bilgisayardır. Ürünler daha karmaşık hale gelirse, hesaplama gereksinimleri de artacaktır.
 • Görüntülemenin can alıcı noktası ise, 3D modeli eksiksiz olarak gerçekleştirmek için, yazılım/grafik kartıdır.
 • Kullanıcı arayüzünün can alıcı noktası ise, kullanıcının modeli istenen pozisyona getirebilme olanakları ve daha sonra çeşitli komutları en kısa zamanda gerçekleştirmesidir.

Oysa bilgisayar bant genişliği ve grafik bant genişliği “Moore’s Law” hızına yükselse, 3D CAD kullanıcı arayüzleri buna ayak uyduramaz. Sonuç olarak, kullanıcı arayüzü bant genişliği, bant genişliğinde can alıcı bir nokta olarak belirdi.
Kullanıcı arayüzü bant genişliği anlatmak için, akademik araştırmacılar tarafından kullanışlı bir görsel sunum, kavramsal bir taslak geliştirildi.

Bu taslak, kullanıcı arayüzlerinin (bugün ve yakın gelecekte) sağ ve sol elle, hem navigasyon yapıldığını hem de komutların girildiğini açıklar. Kullanıcı arayüzü bant genişliği basitçe, özel bir uygulama fonksiyonunu gerçekleştirmek için, bir seri navigasyonu ve komutu uygulamak için geçen zamandır.

3.4    Girdi Akışı

3D CAD uygulamalarındaki ilk kullanıcı arayüzü genişliği sınırı, “girdi akışı” ile çalışmak zorundadır. Yukarıda anlatıldığı gibi tüm kullanıcı girdileri sağ ve sol elle girilmekte, ama yine de, sol el Ctrl, shift, alt gibi klavye tuşlarını yönetmek haricinde çok küçük bir iş yapmaktadır. Aşağıda gösterilen kullanıcı arayüzü bant genişliği taslağında, sağ elin (sağ elini kullanan biri olduğunu varsayalım) temelde bir girdi akışı oluşturarak hemen hemen tüm işi yaptığını görürüz.

3D CAD ve günlük bilgisayar kullanıcılarının gözlemlerinde, TAG, 3D CAD  kullanıcılarının sıradan bilgisayar kullanıcılarına oranla  5 ila 10 kata kadar daha fazla navigasyon/dakika ve komut/dakika oranı olduğunu tahmin ediyor. Ve tüm bunlar tek bir akış içinde işlem gördüğünde (her ne kadar bazıları klavye tuşları ile ayarlansa da) bant genişliği genelde çok sınırlıdır.

Navigasyon

İkinci kullanıcı arayüzü limiti, navigasyon. Navigasyon, çalışılacak noktaya erişimi dahil eder. Bu, bir e-postayı okumak için ekranı aşağı çekmek, Photoshop’da kaydırma yapmak, ya da CATIA’da 3 boyutlu bir modelin arkasını görüntülemek için döndürmek olabilir.
Ayrıca navigasyon bir çok programda sık kullanılan bir aktivitedir, ve uygulamanın çeşidine göre farklılık gösterir. Aşağıdaki çizelge, serbestlik derecesi sayısı ile beraber genel navigasyonların tanımını gösterir.

Bu DoF rakamları ektir. Örneğin, kaydırmak ve yakınlaştırmak için 2(kaydırma) + 1 (yakınlaştırma) = 3DoF gerekmekte. Kaydırmak, yakınlaştırmak ve döndürmek için 2 (kaydırma) + 1 (yakınlaştırma) + 3 (döndürme) = 6 DoF gerekli.
Değişik uygulamalar kullanımlarına göre bu değişik tipteki navigasyonlarda farklılık gösterebilir. Bunu aşağıdaki şemada görebilirsiniz.

Bu göze çarpan gerçek şudur ki, 3D uygulamalar daha çok yakınlaştırma ve kaydırma (3DoF) ya da yakınlaştırma, kaydırma ve döndürme (6DoF) kullanılmaktadır. Buna göre, bu başka bir önemli kullanıcı arayüzü bant genişliği olanağı sunar.
“Akıntıda olmak”

Yüksek bant genişliği konusundaki fırsatlarla alakalı araştırmaya dönmeden önce, 3 bant genişlikli sınırlamaların  “akıntıda olmak” adında doğal ve yaratıcı bir işleme giriştiğini not etmekte fayda var. “Akıntıda olmak” sanatçılar, atletler ve tasarımcıların aktivitelerini tamamen kontrole aldıkları anlar için kullandıkları bir terimdir. Bu durumu tanımlamak için kullanılan bir başka tanım iste ” alanda olmak” tır.
Tüm bu aktiviteler devamlılık gerektiren konsantrasyon ve mental veya fiziksel enerji kullanımı içerir.

Karmaşık ve kavrama ihtiyaçlı uygulamalar ile çalışan tüm 3d Cad bilgisayar kullanıcıları için, “akıntıda olmak” daha yüksek kalite ve daha hızlı performans anlamına gelmektedir. Bununla birlikte sık sık kavramsal bant genişliğini emen ve kullanıcının yavaşlamasını isteyen kullanıcı arayüzleri tarafından rahatsız edilirler (bederson 2002)
Önemli bir şekilde, akıntıda olmaktaki en yaygın kesintilerden biri ise, düşük bant genişliğine sahip bir kullanıcı arayüzünün kullanıcılarının düşündükleri kadar hızlı görevlerine bağlanamamasıdır.
Buna zıt olarak, yüksek bant genişliği kullanıcı ara yüzleri 3d cad kullanıcıların akıntıda kalmasına izin verir; biz şimdi de bu bant genişliği fırsatlarına döneceğiz.


Yüksek Bant Genişliği Kullanıcı Arayüzleri Fırsatları

 Bir önceki bölümde 2 önemli kullanıcı arayüzü tanıtılmıştı:

 • Limitli giriş akımları
 • Limitli navigasyon

Bu iki arayüzlerin ikisi için de , bant genişliğindeki önemli yükseliş sağlayabilen araştırma sağlar.

Yüksek Bant genişliği Giriş Akımları

3d Cad kullanıcılarının dakikada 5 10 kere fazla komut girişi yaptığını gözlemlediğimiz zamanki yaşanan tek akımlı giriş problemlerini tanıtmıştık.Normal bir kullanıcının tek akımlı sistemden yeteri kadar iyi faydalanamamasına rağmen 3d cad kullanıcıları daha yüksek bir bant genişliği gerekliliği vardır.
Bir çok umut verici kullanıcı arayüzü teşebbüsü  insanlığın avantajlarını ve  aynı zamanda kooperatif modasını kullanımını aynı anda elinde tutarak kullanmaktadır.Buxton 2002’de belirtildiği gibi.

Bir öğrenci not alırken kitaptan bir sayfa çevirir. Bir sürücü arabayı sürerken dişlileri çevirir.Bir kayıt mühendisi  telli çalgıları getirirken davul sesini azaltmalıdır.
Her iki elinizin araçlarla donatılarak (tipik bir 3d Mouse sol elde ve standart bir 2d Mouse sağ elde ) bant genişliğinde önemli artışlar elde edilebilir.
İlk olarak,tek akış ara yüzlerinin bugün nasıl çalıştığına bakmalısınız.

Not bir kullanıcı bir tarzdan diğer tarza geçerken anahtar zamana uğramaktadır.Evrensel çevre sefer ve doğal ayıklanmanın bir örneğidir.Sağ el ilk gezginlerin ilgi noktası  Mouse kullanımında tarz üzerine sonra Mouse komut için bir secim aracı haline gelir.Bu süreç kendini sonsuz kez tekrarlar.
Ayrıca paralelizmin dikkat eksikliği: Kullanıcı navigasyon ya da seçimden sadece birini tercih eder.
Bir çift elli (bi-manual) giriş akışı aşağıda gösterildiği gibi aktivite profili değiştirmek istiyorsunuz.

Çünkü eller arasında performans uygulaması vardır kullanıcı geçiş için novigasyon modundan geriye dönmek için  bir anahtara ihtiyaç duymaz.Esas bant genişliği gereksiz anahtar kaldırma gereksinimizi azaltır.
Ek olarak insan psikolojisi ek olarak aralarında bant genişliği sağlayan ek boşluk payını senkronize eder.Bu paralellik önceki resimde kısmi navigasyon ve komut örtüşme tarafından resmedilmiştir.kullanıcı sol navigasyonu tamamlarken sağ el komutuyla başlayabilir.
Çift el  ve tek el performans karşılaştırması sonucunda aşağıda gösterilmiştir.

Kavramsal çerçeve yukarıda açıklanan bir çalışmada IBM (Zhai 1997) tarafından yürütülen doğrulanmış oldu.dominant olan çekinik olan ele göre 1.36 kat daha hızlıydı.Bu ödev navigasyon ve doğal ayıklanma içermektedir.

Bundan başka Toronto Üniversitesi’nde (1997)yürütülen bir çalışmada daha bilişsel talep görevleri olduğu gibi (daha büyük daha kompleks modeller) zhai araştırmalarından iki el arayüzü daha önemli bir performans ürünü sağladı.

Daha Yüksek Bant Genişliği Ayarlaması

Önceden de belirtildiği gibi, 3D CAD uygulamalarındaki ayarlamalar, daha geleneksel olan 2D uygulamaları ile karşılaştırıldığında, çok daha yaygın ve etkili performans için daha çok DoF gereksinimi duymaktadır.
Gördüğünüz şekilde, değişik tarz ayarlamalar için kaç tane simültane DoF gerektiği gösterilmektedir; aşağı yukarı hareket, kaydırma, yakınlaştırma, tekrar kaydırma, yakınlaştırma ve değiştirmek.

Sonraki şekilde gösterildiği gibi, 3D CAD uygulamaları genel olarak 6DoF kadranına denk düşmektedir.

Bu, aslında tipik 3D uygulamaları olan, simültane DoF sunan araçlar için- 6 DoF’a kadar, potansiyel olarak yüksek zoom ile uygulamalara erişim, pan ve yüksek değişim ifade eder.
Sıradaki liste, genel çevre aygıtlarını ve özelliklerini, fark edilir simültane DoF’ların sayısını göstermektedir.

Geleneksel Mouse 2DoF sunar, masa boyunca harekete imkan verir. Mouse scrool’u, ekstra olarak 1DoF daha sağlar (tipik olarak belge tabanlı yazılımlarda yukarı aşağı hareket ve 3D uygulamalarında zoom için). Kullanıcılar, genel olarak Mouse’u  ve scrool’u aynı anda oynatmazlar, bu sebeple scrool’lu mouse’lar 2+1 DoF’lu olarak tanımlanabilirler.
6DoF’lu bir alet, kullanıcıya aynı anda hareket, zoom, pan ve döndürme yapma imkanı sağlar.
Diğer taraftan, scrool’lu mouse’un 2+1 DoF’lu kapasitesi, 6DoF’lu aletinkine ulaşabilmek için, ilave bir tuşa basılmayı gerektirir. Genel olarak şöyle olur;

 • Mode A: (Ctrl basılı)+ Mouse hareketi- pan
 • Mode B: (Alt basılı) Mouse hareketi- rotate
 • Mode C: (basılı tuş yok)+ Mouse scrool hareketi- zoom

UI bant genişliğinde sistem kullanarak, sıradaki karşılaştırma 6DoF’lu bir alet ile 3D navigasyonu sonuçlarını vermektedir.

3D CAD uygulamalarındaki en genel aktivitelerden biri de modelin bir noktadan diğer noktaya sık ve kesin hareketidir.
GE çalışmasında, kullanıcılar 2D klasik fareye oranla 6DoF ürün (3Dconnexion 3D fare) ile 3D modelin hedef noktasına nerdeyse 2 kat daha hızlı ulaşabildiler.

Standart fare ile, 3D modelde istenen noktada çalışma süresi %89 daha fazla oldu. Dahası, tüm kullanıcılar 6DoF ürünü kullandıklarında, 1.56’dan 2.25 kata kadar kalıcı olarak daha hızlı idiler.

3.7   Kullanıcı Arayüzü araştırma Sonuçları

3D CAD kullanıcıları çok daha yüksek düzeyde kullanıcı arayüzü bant genişliğine gerek duyuyor.
3D CAD  kullanıcıları sıradan bilgisayar kullanıcılarına oranla  5 ila 10 kata kadar daha fazla navigasyon/dakika ve komut/dakika oranına sahip. 6DoF navigasyonlar yaygın. Bu noktalar, 3D CAD kullanıcılarının uygulamalarını kullanırken, onlara üretkenlik artışı ve kullanıcı arayüzü bant genişliğini artırma önemli fırsatlar sundu.
Verimliliği geliştirmek için önemli potansiyeli bulunan iki kullanıcı arayüzü karşılaştırılır :

 • iki elle kullanılan arayüzler, hakim olan elle farenin kullanılması diğeri ile başka bir aygıt kullanılması (1.36 times faster—IBM research)
 • Özellikle 3D uygulamalarında A6DoF aygıt diğer el ile kullanılır (1.89 times faster—GE research)

Ayrıca bu yaklaşımların katkı etkisi olmalıdır, dahası 3D CAD kullanıcıları için kullanıcı arayüz bant genişliğinin artırılmalıdır.
Verimlilik artışı CAD dizayn mühendisleri tarafından rapor edildi ve CATIA kullanıcılarının verimlilik zaman ölçümleri bu araştırmanın temelinde yatan belirleyicilerdendir.
Verilen bu etkileyici verimlilik artışları ile birlikte su daha büyük bir ekonomik soru geliyor : CAD dizayn mühendislerini 3D Mouse’larla donatmanın ekonomik geri ödemesi nedir?

4. 3D Farelerin Ekonomik Geri Dönüşümü

Daha kaliteli urun, az zarar ve pazara daha hızlı ulaşımın etkilerini tam olarak hesaplamak zordur. Ancak buradaki araştırma sonuçlarına göre, dizayn mühendislerinin kazandığı verimlilik hesaplanabilir.
Bu önemli durumla birlikte, urun kalitesi, az zarar ve pazara hızlı ulaşımın, daha üretken CAD dizayn mühendislerinden daha fazla maliyete neden olduğunu hatırlamak gerekir.
Gavin Finn’in Quality Digest‘ta yazdığı gibi:
Gerçek masraflar dizayn kalitesindeki ihmalle alakalıdır. Eğer dizayn bilgilerindeki görevler ve hatalar erken belirlenmezse daha sonra urun gelişiminde daha masraflı değişiklikler gerekir. Bu Finn’in “erken keşif” diagramında belirtilmiştir:

Böylece dizayn mühendislerinden ekonomik geri dönüşüm ispatlanmış olur.
CAD dizayn mühendisleri için 3D Mouse’larının yatırımını yapan ROI’yi devam ettirecek olan 3 ana faktör:

 • 3D mouse’ların fiyatı
 • CAD dizayn mühendislerinin maaşı
 • 3D mouse’ları sayesinde kazanılan verimlilik

Firmalar bu tur yatırımlar için iki yaygın metot kullanırlar: Geri dönüşüm periyodu ve yıllık ROI. Bundan başka metotlar (NPV, IRR, vb) bu raporda tartisilmayacak ancak kolayca tahmin edilebilir.

4.1. Geri ödeme Periyodu ve ROI

Geri ödeme periyodu, yapılan yatırımın ne kadar hızlı geri döneceğini belirler. Hesaplama su şekildedir:
Yıllar içinde Geri ödeme periyodu= 3D mouse fiyatı/ (yıllık mühendis maaşı*kazanılan verimlilik)
Yapılan denklemde görüldüğü gibi “geri ödeme hesaplayıcısı” ile hesaplama yapılabilir, bunun için kullanıcının 3 şeyi bilmesi gerekir :

 • Dizayn Mühendisinin maaşı
 • 3D fare fiyatı
 • Kazanılan verimlilik

Geri dönüşüm hesaplayıcısı işlemi yapar ve geri ödeme periyodunu belirler.

ROI hesaplaması bir yatırımın devam eden geri ödemesini ölçer- çoğunlukla daha geniş kapsamlı finansal ölçüm olarak, yıllık bazda .
yıllık ROI(yatırımın geri dönüşü) = (CAD kullanıcısının yıllık toplam maaşı * Üretkenlik Artışı) – (3D Fare Fiyatı) / (3D Fare Fiyatı)
Şu iki değişken çok basit: 3D fare fiyatı ve CAD tasarımcısının yıllık toplam maaşı. Kritik değişken -üretkenlik artışı- ise 3D fare kullanıcıları araştırmasından elde edilmiştir.

Bunlar, beklenen 3D tasarımcıları için 3D fare yatırımının ekonomik geri dönüşümün belirlenmesindeki girdileri oluşturur.

4.2    3D Fare Fiyatları

3Dconnexion’un profesyonel 3D fareleri 99 Euro ile 399 Euro arasında değişmekte. Bir çok şirket daha zengin donanımlarından dolayı SpaceExplorer(299 Euro)  ya da SpacePilot (299 Euro) gibi üst düzey ürünleri seçmekte. Bu analizin amaçları açısından, 299 Euro değerindeki SpacePilot ürününü kullanacağız.

4.3     3D CAD Tasarımcılarının Maaşları ve Toplam Masrafları

Bir çok web sitesi, çeşitli meslek gruplarının maaşlarını yayınlamakta. Bu örnek için, bir CAD tasarım mühendisinin yıllık maaşını, 2008 yılı için 58.000 Euro olarak kabul ediyoruz.

Bu rakam, tabi ki lokasyon, deneyim ve endüstri gibi bir çok etkene dayalı olarak farklılık göstermekte. Genel olarak, 3D CAD tasarım mühendisleri 2D tasarım mühendislerinden daha çok kazanmaktadır.
Çalışan çıkarları (izin, sağlık sigortası vb), temel maaşın %25’i olarak tahmin edildi, bu da çalışanın haklarıyla beraber bir CAD tasarım mühendisinin toplam yıllık maaşının 72.000 Euro civarında bir rakam göstermekte.
Tüm masraflar (alan, ekipman vb.) daha başka masraflar ekler. Kesin bilginin yokluğunda, bu etmenler göz ardı edilecek.

4.4    3D Farenin Üretkenlik Artışı


3D fare kullanımıyla gerçekleşen üretkenlik artışı, araştırmadaki ortalama rakam alınarak alındı ve 3D CAD tasarım mühendislerinin 3D uygulamalarını kullanarak geçirdiği ortalama gün sayısı ile çarpıldı.
Rapor edilen ortalama üretkenlik artışı, bu araştırmadaki 190 tasarımcı ile belirlenen, %21’dir. 3D CAD tasarım mühendislerinin uygulamalarını kullanarak geçirdiği ortalama zaman ise, 5 saat. Ya da başka bir tahmin ile, günlerinin yarısı.
Bu iki rakamın çarpılması ile, ortalama üretkenlik artışının %10.5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, daha önceki geri ödeme süresi formülü ile:
Yıllar içinde geri ödeme süresi = 3D fare fiyatı / ( Yıllık CAD tasarım mühendisi maaşı * üretkenlik artışı)
Böylece:
399 Euro / (72.000 Euro * 10.5) = 0.052 yıl (19 gün)
Bu da, 3D fareye yapılan yatırımın bir aydan daha kısa zamanda geri döneceği anlamına gelir.
3 geri dönüşüm hesaplayıcısı bu verilere uygularsak, sonucun 19 gün (=0,6 ay) olduğunu görürüz.


5. Sonuçlar

Bu raporun amacı, 3D farelerin 3D CAD tasarım mühendislerinin üretkenliğini fark edilir derecede artırdığı iddialarını ölçmektir. Bir başka arayış ise, etkileyici üretkenlik artışı yarattığı iddiasını güden kullanıcı arayüzünü test etmektir.
190 3D fare kullanıcısı ile gerçekleştirilen araştırma, 3D fare kullanan CAD tasarım mühendislerinin %20’den fazla üretkenlik artışını tecrübe ettikleri yönündedir. Bu kullanıcılar, 6DoF navigasyonun ve aynı anda çift elle çalışmanın üretim artışlarında en önemli noktalar olduğunu belirtmektedirler.
Kısacası, 3D farelere yapılan yatırımın alışmadık derecede hızlı geri döndüğü -bir aydan daha kısa bir süre- , ve bu sonuçların ışığında şirketlerin CAD tasarım mühendislerini 3D farelere adapte etmeleri ve bu şekilde çalışmalarını sağlamaları kesinlikle tavsiye edilir.

Kaynak: turkcadcam armada yazılım logo_küçük

Leave a Reply