Model Bazlı Tanım, 3B Teknik Resimden Daha Fazlası

Model Bazlı Tanım, 3B Teknik Resimden Daha Fazlası

SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD), SOLIDWORKS için entegre bir teknik resimsiz üretim çözümüdür. SOLIDWORKS MBD, Silhouette Kenarların Boyutlandırılması tekniğiyle kabartma oluklarında torus’lar, pahlı koniler, mil ve delikleri belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki Şekil 1, bir milin ayrıntılı görünümünde birkaç örnek göstermektedir.

Şekil 1. Pah ve boşaltma kanalının tanımlanması  için siluet kenarlar tekniği kullanımı.

Blog yazımızda 3 boyutlu çizimin ve model bazlı tanımlanın ne olduğu konusunda ilginç bir tartışma ortaya koyacağız. Bizim düşüncemize göre, çeşitli kullanım durumlarına göre, MBD uygulamaları birden fazla aşamayı gerektirir. 3 boyutlu çizim, 3D görsel ihtiyacını karşılamanın başlangıç aşaması olsa da, MBD tam potansiyelinden uzaktadır.

3 boyutta oluşturulan çizimler tasarım sonucunda üretime 2 boyutta gönderilir. Şekil 2’de görüldüğü gibi 2 boyutta açıklamalar 3B model üzerinden elde edilmiştir. Geçmiş tasarım kültürüne dayanarak başlangıç olarak, 3 boyut üzerinden 2 boyutta alınan üretim bilgileri daha kolay gelebiliyor. Yüz, delik, yuva ve cep boşaltma gibi geometrileri unsur olarak tanımlamak yerine kenar, eğri ve köşe gibi geometriler kullanılarak üretim bilgileri tanımlanıyor. Geometri tanımları, özelliklerin eksik tanımlanmasından dolayı üretim sonrası otomasyonların potansiyelini sınırlamaktadır.

Bu nedenle, imalat süreçlerine daha iyi hizmet vermek için model-unsur bazlı tanımlamalar öneriliyor, çünkü atölyelerde, nihayetinde işlenmiş veya muayene edilen yüzler, delikler, yuvalar veya cep boşaltmalardır. Kenarların, eğrilerin ve köşelerin sadece unsur özelliklerinin sonucu vardır. Hiçbir operatör iki nokta veya eğri arasındaki mesafeleri önemsemez. Dikkat edilen nokta, bir silindirin çapı veya iki yüz arasındaki mesafedir.

Ayrıca dijital 3D modeller, MBD uygulamalarını var olan tasarım anlayışının ötesinde benzersiz yollarla güçlendirmektedir. Örneğin, unsurlar açıklanırken SOLIDWORKS MBD GD&T Standartlarını kullanırken, ek açıklamalara vurgu yapılabilmesine olanak sağlar. Şekil 2’de, yeşil olarak görünen yüzeyler tamamen toleranslı olduklarını belirtilmek için gösterilmektedir. Ayrıca, açıklama seçildikten sonra, referans noktası özelliği B olan genişlik de mavi renkte vurgulanır. Bu akıllı 3B açıklamalar yalnızca görsel olarak okunabilmekle kalmaz aynı zamanda bilgisayar destekli imalat (CAM) ve koordinat ölçme makinesi (CMM) gibi üretim sonrası yazılım uygulamaları tarafından da programlı olarak analiz edilir ve bu veriler üzerinde işlem görebilirler. Otomasyon’un başlıca ihtiyaçlarından biri SOLIDWORKS MBD’ dir.

Şekil 2. Akıllı GD & T Standart’ ları ile tanımlanmış bir model.

Sonuç olarak, MBD uygulamalarında çeşitli ihtiyaçlara geri dönecek olursak, amacınız görsel bilgileri sezgisel olarak 3D aktarmaktır, bu durumda da 3 boyutlu çizimler iyi bir başlangıçtır. Aşağı doğru imalat otomasyonların temelini oluşturmak için önerilen unsur-şematik tanımlarını bulabilirsiniz.

Bir yazılım geliştiricisi olarak SOLIDWORKS, geniş bir ihtiyaç aralığına iki farklı seçenek sunmaktadır. 3D tasarım projelerinizde size kolaylık sağlayan ve referans ölçülendirmelerini 2 boyutta yapabileceğiniz gelişmiş detaylandırma araçları sunmaktadır. Öte yandan, DimXpert ASME Y14.5 GD&T standardını ve ASME Y14.41 dijital ürün tanımlama standardını yakından takip ederek, imalat otomasyonlarınızı daha iyi bir şekilde desteklemenize olanak sağlar.

 

 

Alıntıdır.

CAMWorks’te Tolerans Bazlı İşleme

Bilindiği gibi SOLIDWORKS, Model Based Definition(MBD) teknolojisini çıkardı. MBD deki genel amaç teknik resim oluşturmadaki zamandan ve revizyonlardan kaçınarak, üretim sürecini kısaltmaktır. MBD de ölçüler, tolerans bilgileri parça veya montaj tarafında verilir.

Bu avantaj sadece CAD(tasarım) tarafıyla sınırlı kalmadı. CAMWORKS 2016, SP2 ile  MBD’yi kullanarak CAM tarafında takım, operasyon ve strateji seçimi otomasyonunu sağlayarak, üretim tarafında da verimlilik artırdı.

tolerans based

CAMWorks, CAD tarafında kullanılan ölçüler, toleranslar, diş ölçüleri, model, yüzey kalitesi ve MBD deki bilgileri, CAM tarafındaki unsurlar, operasyonlar, stratejilerdeki ilişkili yerlerle otomatik olarak eşler. Böylece bir daha tek tek manuel yolla giriş yapmak zorunda kalmayacaksınız. Eğer model veya tolerans değişirse, stratejiler ve takım yolları otomatik güncellenir.

NOT : CAMWorks Tolerans Bazlı İşleme, CAMWorks2016 SP2 sürümünü desteklemektedir.

 

Logo_Armada_Yazilim_yanyazi